Lokal | 11. juni 2019

Skal orientera formannskapet om vatnet i Os

Teknisk drift i Os følgjer nøye med på skandalen på Askøy.

Skal orientera formannskapet om vatnet i Os
Os vassverk. (Arkivfoto: Andris Hamre)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 11. juni 2019 13:53

Fleire tusen innbyggarar på Askøy har blitt sjuke, 62 har vore innlagde på sjukehus ogeit barn har omkome grunna tarminfeksjon.

Askøy kommune mistenker at smitte frå drikkevatnet er årsaka til mange av sjukdomstilfella, og at det kan ha samanheng med dødsfallet, skriv BT.no.

Bakterien Campylobacter er påvist hos pasientar frå kommunen. Tarmbakteriane E. coli, Clostridium og intestinale enterokokker er påvist i vatnet.

Avdelingsleiar for samferdsle og VA i Os kommune, Agnete Haugland, seier ho har følgd med på saka frå dag éin.

– Eg synest naturlegvis det er ein trist situasjon både for innbyggarane og kommunen, men sidan vi foreløpig ikkje veit kva som er årsaka, ønskjer eg ikkje å kommentera saka yttarlegare, seier Haugland.

Ho har blitt beden av rådmann Christian F. Fotland om å orientera formannskapet i møte 21. juni om drikkevatnet i Os.

Meiner dagens drift er god

Haugland kan ikkje svara på om det som har skjedd på Askøy kunne skjedd på Os, i og med at vi ikkje veit sikkert kva som har gått gale på Askøy.

– Bergen Vann KF har ansvar for drifta av drikkevatnet vårt. Dei jobbar etter ein prøvetakingsplan som er godkjent av Mattilsynet, seier avdelingsleiaren.

Bergen Vann overtok hovudansvaret for drifta av vassforsyningssystemet inkludert utarbeiding av prøvetakingsplanen og vassprøvetaking i 2015. Dei tar blant anna prøvar av både råvatn, altså vatn på veg inn i reinseanlegg, vatn på veg ut i nettet, og av bygg og anlegg.

– Har det vore endringar i rutinane i Os etter at skandalen på Askøy blei kjent?

– Nei, svarer rådgjevar Annie Elisabeth Bjørklund frå Bergen Vann.

– Vi lager ny plan kvart år, og gjennomfører kvalitetskontroll av både rutinar og kvar vi tar prøvane. Vi ligg godt over krava på fleire faktorar, utan at eg har detaljar framfor meg no, seier Bjørklund, som i skrivande stund er ute i felten.

Bergen Vann har ikkje ansvaret for drifta av drikkevatnet i Askøy kommune.

Dagens vassforsyning i Os

Offentleg vassforsyning i Os kommune består av to vassverk; Os og Søvik.

• Os behandlingsanlegg er det største og forsyner hoveddelen av Os kommune med 17.179 abonnentar (personar som blir forsynt med vatn). Råvasskjelda er Krokvatnet.

• Søvik behandlingsanlegg har Søvikvatnet som kjelde og forsyner 1032 abonnentar.

• Hovlandsvatnet er reservekjelde og kan koplast inn på forsyningsområdet til Os

vassverk ved behov.

• I tillegg er det eit lite vassverk i Hegglandsdalen som hentar vatn frå ein borebrønn. Dette forsyner ein skule og nokre få hus.

• Les òg: Ein bærekraftig vassbransje (av Marianne Kramer i 2015)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.