Meining | 29. okt. 2023

Skulestrukturen - ei avgjersle for fellesskapen!

Debatten om endring av skulestruktur er død og gravlagt ein gong for alle, håpar vi.

Skulestrukturen - ei avgjersle for fellesskapen!
Terje Sperrevik. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 29. okt. 2023 16:13

Hurra! Torsdag, 26. oktober vedtok eit samla Bjørnafjorden kommunestyre å oppretthalda den eksisterande skulestrukturen i kommunen. Debatten om endring av skulestruktur er død og gravlagt ein gong for alle, håpar vi.

Senterpartiet og SV stemte for følgjande forslag til vedtak:

«Bjørnafjorden kommunestyre vedtek å ta rapporten om skulestruktur i Bjørnafjorden kommune til orientering. Kommunestyret vedtek at det ikkje skal gjerast endringar i skulestrukturen. Dagens skulestruktur er viktig for lokalsamfunna og for utviklinga av heile Bjørnafjorden kommune».

Dei andre partia stemde for ein meir omfattande vedtakstekst. Senterpartiet oppfatta intensjonen var den same, men med mange fleire ord og tolkingar. SP/SV gjekk for den enkle og tydelege varianten, ikkje endra skulestrukturen i kommunen.

Det er viktig å erkjenna at denne avgjersla ikkje berre handlar om bygningar, men om å styrka fellesskapen og elevane si framtid. Det handlar om å oppretthalda lokalsamfunna sin puls og ivareta dei unike behova elevane har.

Ein mindre skule kan tilby ei meir intim læringsoppleving, som kan vera avgjerande for å skapa eit inkluderande og støttande læringsmiljø.

Alle lokalsamfunna kan no arbeida vidare med den krafta og entusiasmen, som vi alle fekk sjå på dei ulike innspelmøta vi møtte på. Vi har trua på framtida for skulen og lokalsamfunna.

Det er viktig for Senterpartiet at det er tilgang til nødvendige tenester i nærmiljøet. Skulen skal vera ein del av eit aktivt og levande lokalsamfunn, og er hjørnesteinane i lokalsamfunna. Dei spelar ei avgjerande rolle for utvikling og vekst.

Takk til alle som viste den store entusiasmen og energien som er ute i lokalsamfunna. Det overraska ikkje oss. Takk til alle som var med på å få dette til.

Gratulerer, alle saman!

Bjørnafjorden Senterparti v/kommunestyregruppa
Hege Aase Tysnes og Terje Sperrevik

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.