Meining | 25. okt. 2023

Ikke vent til desember med dette!

DEBATT: Forhåpentligvis avslutter politikerne denne farsen om skolenedleggelse nå.

Ikke vent til desember med dette!
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 25. okt. 2023 18:50

Vi mener kommuneadministrasjonen, med kommunedirektøren i spissen, har gjort mye feil i denne saken.

Saksgangen har som kjent vært som følger:

  • PWC sin rapport foreslår, som en del av utgiftskuttene til kommunen, å legge ned 6 skoler.
  • Politikerne krever bedre beslutningsgrunnlag før de tar en avgjørelse. Men først freder de en av skolene dette gjelder helt uten videre utredning.
  • Administrasjonen starter så en prosess ute i de resterende 5 skolene, der de lar det være opp til foreldrene, de ansatte og andre engasjerte å komme med argumenter for hvorfor akkurat deres skole ikke skal legges ned.
  • Så kommer endelig rapporten til politikerne. «Basert på medvirkning» skriver de. En mildt sagt svak fremstilling av de flotte krinsene våre, i en rapport der halvparten av sidene er illustrasjoner og figurer, og vår medvirkning knapt nok er nevnt.
  • I sitt forslag til kommunestyret ber administrasjonen om at det gis en runde til med høringsfrist. Slik at vi kan medvirke enda mer, og skrive enda flere høringsinnspill som ikke trengs å tas hensyn til, men kan ligge som vedlegg til en rapport?
  • Etter en runde til med høring, der ansatte, foreldre og andre engasjerte må sitte i midt i juleforberedelsene og skrive flere høringsinnspill og leserinnlegg, kommer det så kanskje en avgjørelse i desember …

Her burde administrasjonen først gjort en grundig gjennomgang for å se hvor mye penger det faktisk er å spare, for så å legge hele saken i en skuff når de oppdaget at det var faktisk ikke én eneste krone.

Nei, faktisk vil regnestykket gå i andre retningen om man legger inn litt flere faktorer enn basistilskudd og skoleskyss, slik administrasjonen har gjort i sin rapport.

Hadde de gjort denne jobben tidligere ville det spart oss alle for mye frustrasjon, sinne og usikkerhet. Energi vi heller kunne brukt på noe fornuftig.

Istedenfor å gjøre noe fornuftig har vi i FAU Strøno regnet på tapene Bjørnafjorden kommune vil pådra seg dersom de legger ned skolen vår.

Istedenfor en besparelse på 2,8 mill vil kommunen tape 3,8 mill i året bare i tapte skatteinntekter og gebyrer til vann og avløp dersom utbyggingen i de nye feltene i Nordstrøno stopper opp.

Og det vil de gjøre. Uten skolen blir det smått med nye boliger i Strøno.

I tillegg kommer en engangskostnad med å flytte våre 51 elever til Nore Neset på 17,2 mill. Dette er blant annet kostnader til ombygging og tilpassing av lokaler og trafikkmønster på Nore Neset.

Men her er også ett gedigent tap i form av tapte påkoblingsgebyrer for vann og avløp som følge av at utbyggingen i Strøno stopper opp.

100 tapte boenheter er 11 millioner kroner i tapte inntekter for kommunen.

Det viktigste kapittelet i rapporten er kapittel 12 Økonomi. Og dette er det kapittelet som er dårligst underbygget med fakta.

Vi mener regnestykket til administrasjonen er meget mangelfullt. Det hensyntar ikke det potensialet som ligger i utbyggingen og utviklingen det er lagt til rette for i Nordstrøno, og den verdien det har for kommunens økonomi og visjon om vekst.

Det tar heller ikke opp i seg de ekstra kostnadene, både engangskostnader og årlige kostnader, kommunen pådrar seg ved å legge ned skolen.

Bildeserie:

1 av 3

Denne trusselen om nedlegging av skolen har satt full stopp i salget av tomter og boliger i de nye feltene. Dersom skolen forsvinner, vil også disse fremtidige innbyggerne forsvinne.

De som i dag vurderer å flytte til Strøno er ikke de samme menneskene som vil bo på 90 m2 med 2 m2 bod og 0,5 parkeringsplass i blokk på Os eller Søfteland.

De vil ha enebolig eller tomannsbolig med hage, kort vei i skogen eller på sjøen, og allikevel sentralt i forhold til Bergen der de fleste jobber. Dersom skolen vår blir lagt ned finner disse menneskene seg tomter og hus i andre kommuner, som Askøy, Øygarden, Alver eller Samnanger.

Utflyttede unge mennesker som har vokst opp i Strøno vil heller ikke flytte tilbake slik som nå, dersom skolen er borte. Dette er tapte inntekter for Bjørnafjorden kommune.

I tillegg kommer kommunens tap av omdømme i den forstand at en slik prioritering i Strøno vil vise fremtidige utbyggere/investorer at i Bjørnafjorden kommune er det knyttet stor grad av uforutsigbarhet til å utvikle boligområder.

Vi i Strøno FAU, og mange med oss, setter nå vår lit til at politikerne som har gått til valg, og blitt valgt, på at dere vil sikre gode oppvekstmiljø, vekst og utvikling, samt tjenester i hele kommunen nå faktisk holder det de har lovet.

En rasering av Strøno for å spare 2,8 millioner i året er for oss uforståelig.

Når vi i tillegg kan se hva kommunen risikerer å tape på denne besparelsen bør avgjørelsen bli enda enklere. I kostnadsberegningen vårt har vi ikke engang begynt å regne på verditapet vi som bor på øyen vil få på boligene våre, og hva det vil bety for privatøkonomien til folk.

Vi ber innstendig om at Frp og Høyre nå bruker flertallet sitt og avslutter denne prosessen, og sier at nok er nok, og at det ikke blir noen skolenedleggelse.

Ikke vent til desember med dette, men gi oss en rask avklaring.

Saken setter stress på hele lokalmiljøet, og aller mest på ungene. De fortjener å gå inn i adventstiden og være sikre på at de får beholde sin nære og trygge skole slik vi har det i dag.

Mvh

FAU Strøno

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.