Styrer mot rekordår - gjer endringar

Dysvik Clothing utvidar opningstidene og endrar innhaldet i butikken.

Dysvik Clothing satsar hardt inn mot jula. (Foto: ØH)
Ørjan Håland
Ørjan Hålandmandag 19. okt. 2020 21:54

Dysvik Clothing satsar på klede til unge vaksne og tek fleire grep for å skapa meir handel hos seg sjølv og elles i sentrum.

Nokre av grepa handlar om innhald, andre om den berømte opningstida.

– No utvidar vi opningstidene i kvardagane frå klokka 18 til 20. Vi ønskjer å skapa meir trøkk fram mot jul, og håper at dette kan bidra til at folk nyttar seg meir av handel i Os sentrum generelt, seier Kay-André Dysvik.

Kvittar seg med Outlet

Dysvik har den siste tida hatt ein eigen outletavdeling. Den blir no avslutta.

– Vi oppnådde ikkje heilt det vi ønskte med denne avdelinga.

– For å ha ei interessant outletavdeling, er vi avhengige av å eit visst omløp på desse varene. Her vart ikkje det heilt den utskiftinga av varer som er naudsynt for å gjera dette til ein interessant avdeling.

Inn med ny herreavdeling

Det som no skal fylla den tidlegare outletavdelinga, er eit nytt satsingsområde for merkevarebutikken.

– Vi skal starta med ei større satsing på herrar. Her får du ikkje berre klede, men òg litt tilbehør, som til dømes barberingsutstyr.

– Dette er noko vi har stor tru på og gler oss til å setja fart på, seier Kay-Andrè.

Ny herreavdeling med fleire typar innslag av interiørprodukt frå Nordisk rom. (Foto: ØH)

Interiør frå Nordisk Rom

I tillegg til å vera ein motebutikk med hovudfokus på klede til både herrar og damer, kjem Dysvik no til å selja ulike interiørartiklar vi tidlegare fann hos Nordisk Rom, som nyleg blei selt.

– Vi kjem til å ha ein miks av litt mindre interiør, ikkje møblar, men småvarer som såper, koppar og liknande, seier Tanya Dysvik.

Tanya Dysvik gler seg over ny satsing. (Foto: ØH)

Handel i utvikling

Dysvik ser ut til å vera ein butikk som er tilpassingsdyktig.

– Det er viktig for oss å leggja til rette for handel i sentrum. Det er ulike vanar og ulike behov, vi må uansett prøva å treffa dette på best mogleg vis.

Trass korona og fleire typar utfordringar, kan Dysvik skilta med rekordår allereie.

– Vi har allereie selt betre enn fjoråret, så rekorden er i boks. Får vi eit godt sal inn mot jul og nyttår vil dette sjå veldig bra ut, avsluttar Kay-André.

Eit godt utval på interiørproduktar. (Foto: ØH)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.