Meining | 06. juni 2023

Svar til SV og Olsen

Det overraske meg ikke at SV hevder næringsutvikling ikke bidrar til å øke inntektene.

Svar til SV og Olsen
Brimsholm i valkampen i 2021. (Foto: Høgre)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 06. juni 2023 07:20

Viser til reaksjon fra Olsen på leserinnlegget mitt angående å øke inntekter.

Først så overrasker det meg ikke at SV hevder næringsutvikling ikke bidrar til å øke inntektene.

Asle Olsen svarer - og ber om nye svar. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Les ògSvar til Emil Brimsholm

For å sitere Olsen: «For sannheten er at næringsetablering gir nøyaktig null kroner i kommunekassen i seg selv.» Dette stemmer ikke!

For å ta Havbruksfondet som et eksempel:

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem. ( ref. fiskeri.dir )

I 2022 mottok Bjørnafjorden 29.409.323,23 kroner.

Dette er en direkte konsekvens av at Bjørnafjorden kommune har sjølokaliteter for akvakultur i egen kommune.

Bedriftene våre har veldig ofte eierne boende i kommunen der de driver virksomheten sin i. Gjennom bedriftenes eiere bidrar disse med skatteinntekter som for eksempel inntektsskatt og formueskatt.

Disse skattene får kommunen en stor del av, i tillegg til alle inntektene staten mottar i form av selskapskatt, moms og diverse avgifter.

Kommunen vil også tjene på et rikt og mangfoldig næringsliv som bidrar til vekst for hverandre, i form av at bedriftene kjøper tjenester av hverandre.

Kommunen selv er eier av store næringseiendommer som Lysparken og Samnøy. Med et sterkt næringsliv i kommunen vil det blir enklere å realisere salg på disse eiendommen som direkte kan gi kommunen inntekter.

For eksempel kunne en brukt pengene på å betale ned lånegjeld, som igjen hadde gitt kommunen lavere driftsutgifter.

Høgre er positiv til offentlig-privat samarbeid.

Vi kan ta Nore neset idrettslag som et eksempel. Nore Neset er en flott idrettsorganisasjon som bidratt med gode tjenester for lokalsamfunnet sitt. Kommunen har bidratt økonomisk, men i tillegg har privat næringsliv bidratt med både egenkapital og driftskapital. Dette er et av flere flotte prosjekter som har vert mulig å etablere som et spleiselag mellom offentlig og privat. Uten næringslivet hadde nok dette ikke vert mulig.

Høgre har ikke hevdet at det er tilstrekkelig for Bjørnafjorden kommune å isolert sett øke inntektene, men vi mener at momentet med å øke inntektene bør få mer plass i debatten om budsjettbalanse.

Det vil bli nødvendig med kutt i tjenesteproduksjonen til kommunen, men vi i Høgre mener at vi må snu alle steinene. Da mener vi å øke inntektene har et stort potensiale som har fått lite oppmerksomhet i tidligere debatter.

Eiendomsskatt er uaktuelt for Høgre, vi mener dette er en usosial skatt som ikke treffer rettferdig for innbyggerne.

Høgre skal bidra til at det skal være gode og ryddige prosesser rundt kutt-tiltak. Vi ønsker å opprette en god dialog med ansatte og innbyggere i kommunen og sikre at vi tar gode valg som kan stå seg over tid.

Emil T. Brimsholm
2. kandiat Bjørnafjorden Høyre

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.