Kristian Strønen. (Arkivfoto: Andris Hamre)
Kristian Strønen. (Arkivfoto: Andris Hamre)

Tar dere utfordringen, Laila og Terje?

Lesarbrev: Mener dere at forskjellsbehandlingen innen merverdiavgift er rimelige og riktige?

Kjetil Vasby Bruarøy
08. januar 2018 - 14:39

Os Røde Kors har kjøpt en minibuss med plass til to rullestoler. Denne gjør det mulig å være mer effektive i søke-og redningsaksjoner, bedre gjennomføringen av beredskapsavtalen med Os kommune og gi Besøksvennene og Barnas Røde Kors mulighet til å invitere både funsjonshemmede og  -friske på tur.

Selv om Os Røde Kors er momsregistrert får vi ikke trekke fra inngående moms på kr. 159.713.60 siden bilen ikke skal brukes ”i tilknytning til direkte momspliktig salg”.

Hovedredningssentralen, som refunderer våre direkte utlegg ved aksjoner, er offentlig og derved ikke momspliktig, Besøksvennenes og Barnas Røde Kors sine aktiviteter er gratis for brukerne og finansieres av midler vi bl.a. får inn fra innbyggerne i Os i form av støttemedlemskap, panteflasker og grasrotandelen til Norsk Tipping -  ikke noe ”direkte momspliktig salg”.

Det samme gjelder en terrengbåre og en varmesøkende kikkert Hjelpekorpset har fått i gave fra Lions Os og Grieg Foundation – skal ikke brukes ”i tilknytning til direkte momspliktig salg” = ikke fradrag for inngående moms.

I 2017 gjennomførte Os Røde Kors 12 gratis førstehjelpskurs for ca. 200 personer i Os.

Dette er en del av Røde Kors sin oppgave og som oppleves som en positiv aktivitet av de aktive. Men det har også sine kostnader: Det er investert i nye øvelseshjertestartere, alle deltakerne skal  ha undervisningsmateriell og lærebøker.

Men den inngående momsen kan ikke trekkes fra siden undervisning ikke er ”momspliktig salg”.

Joda – Os Røde Kors får tilskudd gjennom ”Momskompensjonsordningen”, en byråkratisk ordning som administreres av Lotteritilsynet:

Staten bevilger en årlig sum hvor formålet er å ”fremme frivillig aktivitet”. For de store organisasjonene som Røde Kors, Idrettslagene osv. overføres et samlet beløp til organisasjonen sentralt, som igjen fordeler summen basert på den enkelte lokale organisasjon sitt årsregnskap. Dette betyr at størrelsen på refusjonen varierer år for år, avhengig av bevilgningens størrelse og lokale investeringer rundt om i landet vedkommende år.

For Os Røde Kors betyr det en refusjon på 6 – 7 % av den innbetalte momsen, eller kr. 10-12.000 av de innbetalte kr. 159.713.60.

I Brønnøysund finnes et register som heter: ”Registeret for utøvere av alternativ behandling”. Her finner du 40 bransjeforeninger med til sammen 3.988 medlemsbedrifter – som alle er fritatt for moms.

Det omfatter kjente fagområder som:
•    Foreningen for Thai massasje i Norge
•    Norges landsforbund for Homøopraktikere NLH
•    Norsk massasjeforening
•    Norges Naprapatforbund

men også en rekke mer eksotiske og ukjente:
•    Foreningen for merverdiavgiftsfri osteopatibehandling
•    Foreningen for sikring av merverdiavgiftsfri akupunktur
•    Norsk forening for integrativ terapi aktiv analyse bevegelsesterapi og kreativitetsutvikling
•    Norsk spiritualist forening healerforbund

Jeg antar at helsemyndighetene har innvilget momsfritak for de 3.988 medlemmene i disse 40 bransjeforeningene fordi de mener virksomhetene gjør en samfunnsnyttig innsats i tillegg til og ved siden av det etablerte offentilge og private helsevesen.

Som aktiv i Os Røde Kors reagerer jeg på at den virksomheten som Røde Kors, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp Sanitet, Redningsskøytene, osv. ikke oppfattes like samfunnsnyttig siden de ikke drar nytte av tilsvarende momsfritak.

Eller er det slik at helseministeren vurderer annerledes enn justisministeren?

•    Burde vi kanskje etablert ”Foreningen for merverdiavgiftsfrie søke- og redningstjenester” og søkt om å få denne registert i ”Registeret for utøvere av alternativ behandling”? Alternativet kan jo i enkelte tilfeller være ganske dramatisk.

•    I stedet for å kalle det ”førstehjelpskurs”, burde vi markedsføre det som ”Førstehjelpsmetoden – en pedagogisk metode for å styrke individets kraft til å beherske uforutsette hendelser”? Da hadde vi vært på linje med en del av virksomhetene i ”Registeret for utøvere av alternativ behandling”.

•    Burde vi fokusert på at behandling av en overtråkket ankel på et idrettsstevne ”bedrer livskvaliteten” på samme måte som ½ times skulder- og nakkemassasje etter stress på jobben? Vil vi da kunne bli registrert og fått momsfritak?

Derfor Laila og Terje, siden vi er så heldige som har to lokale representanter i posisjon både på storting og regjering, utfordrer jeg dere:

Mener du og ditt flertall på stortinget og i regjeringen at disse forskjellene er rimelige og riktige? Hvilke samfunnsnyttige kriterier legges til grunn for forskjellsbehandlingen?

Hvis dere er enige i at slik kan vi ikke ha det, vil dere ta initiativ til å få helseministeren, hustisministeren og finansministeren til å finne en positiv løsning?

Kristian Strønen