Fylkesmannen har gjeve grønt lys for sal av Fjellheim med tomt. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Fylkesmannen har gjeve grønt lys for sal av Fjellheim med tomt. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Til våre politikere!

Lesarinnlegg: Vi som bor og lever i denne kommunen har blitt i stor grad overkjørt.

Kjetil Vasby Bruarøy
15. februar 2018 - 22:20

Som aktivt medlem av Os Musikkforening siden 1977, var sorgen stor da jeg leste nyheten om Fylkesmannens svar til Os kommune vedrørende Fjellheimsaken. Jeg har tilbrakt mange timer i huset som nå skal bort. Jeg har sågar vært med på utvendig oppussing og stått i stillas oppunder taket (mot Byveien). Hva gjorde vi ikke for å ta vare på bygget?

Det var tunge driftsår for Os Turnforening og Os Musikkforening de siste årene før Os kommune overtok huset. Gleden var stor da Fjellheim fremstod nyoppusset. Til og med vaktmestertjeneste hadde man. Men hvor lenge varte det? Denne stillingen ble raskt fjernet. Kommunen hadde et rengjøringsbyrå som tok vask av huset i ukedagene og vi i Os Musikkforening vasket i helgene. Det var derfor ikke vanskelig å se forfallet som kom sigende. Her ble gjort lite og ingenting for å ivareta huset.

Os kommune er og har vært en flott kommune å bo i. Som innflytter kan jeg skrive under på det.  Men det er ikke til å stikke under en stol at det aller meste av det som dere kanskje vil kalle for «utvikling» –  ja, så har det i alle år vært mange kamper og spetakkel.

Her kan nevnes plassering av Os ungdomsskule, det såkalte rådhuset, utsmykkingen av rundkjøringen på Osøyro, den nye skolen på Hjelle og mange, mange flere.

Vi fikk etter hvert et ledende parti i Os kommune som har gjort det meste på sin måte, på godt og vondt, med god hjelp av Høyre. Mange vedtak er gjort, og vi som bor og lever i denne kommunen har blitt i stor grad overkjørt.

Og det siste er altså en forskjønning av Osøyro – «liv på Øyro» kalles det visst.

Her legger man altså ned 60 mill., bokstavelig talt. Det er jo vel og bra hadde bare trafikken vært fjernet fra sentrum. Sentrum kunne blitt fint det, men hva er det forvandlet til? Jo, et trangt og ukoselig sentrum takket være restauranten som ruver i torgbildet og som er totalt malplassert. Restauranten er både fin og trivelig den, men den burde aldri stått der den står.

Og så skal vi jo få en så flott «promenade» mellom broene som skal gjennomføres på bekostning av beboerne langs elven, koste hva det koste vil. At man fratar beboerne hagene deres og tilgang til elven for å få gjennomført dette, er ikke så nøye. Dette har vi virkelig bruk for!

Dessverre, gang på gang velger altså osingene, dere selv, samme politikere til å styre og ta vare på bygden vår. Politikere som tydeligvis ikke er «gamle» nok eller ikke i stand til å ta vare på arven etter forfedrene. Som ikke er gamle nok til å ha et forhold til eller respekt for bygdens historie.

For flere år siden ble jeg spurt av en av dere om jeg var av dem som ville bevare Fjellheim? I så fall var dette et «ikke-tema». Huset skal selges og gi plass til utviklingen i bygden, den avgjørelsen er tatt. Jeg måtte være klar over at alle de som styrte i Os i dag ikke har et forhold til Fjellheim. Vi er ikke gamle nok til det!

Det er da jeg lurer på hvilken barndom dere har hatt? Har dere ikke vært på kino i Fjellheim, på barnekonserter eller f.eks. Fritio som ble arrangert i deres barndom? 

Fylkesmannen har altså sagt sitt og nå er det fritt frem for dere, våre «unge» og fremadstormende politikere, til å sette en sluttstrek for huset som veldig mange av oss faktisk har et forhold til. Et monument i bygden skal raseres!

Dere har klart å trenere bruk av dette bygget i snart 7 år.

Og da kan man jo selvsagt si at det vil koste for mye å restaurere huset. Det er en kjensgjerning at hus som ikke er i bruk, de forfaller. Nei, nå skal dere bruke mange millioner på noe nytt. Et kombinert bygg som skal huse både idrett og kultur. Et bygg til 103 mill. – foreløpig. Det da jeg virkelig lurer på hva dere tenker på og med?

Her har vi et hus som det riktignok vil koste noen kroner å sette i stand. Et hus som kan gi lavterskelaktiviteten i bygden et sted å være, og som de kan leve med økonomisk. Å tro at et kombihus for musikk og idrett er en god ide, vitner om mangel på kunnskap. Det er noe som heter akustikk, og for å bygge en sal som også skal huse konserter, vil koste. Hvis ikke sitter vi igjen med en sal som kan sammenlignes med gymsalen på barneskolen, som er lite brukbar som konsertsal. Er det noen som har tatt seg bryet med å spørre korpsene og korene i Os til råds? Der er mange som kan fortelle dere hva som må til i denne sammenhengen.

Vi har fått et flott bygg i Oseana. Men det er ikke et tilbud til alle.

Noen av aktørene i Fjellheim fikk tilbud om å flytte over til Oseana da det var nytt. Så også Os Musikkforening. Og la det være sagt, vi har fått et godt øvingslokale. Men hovedsalen er det ikke så mange lokale som har anledning til å benytte, da dette koster mye. Det er derfor så viktig å få på plass en mulighet og et  tilbud også for lavterskelaktivitetene, som det faktisk er mange av i Os kommune.

Nå er dere, kjære politikere, villige til å rasere det som deres forfedre har bygget opp, bruke masse penger på et bygg vi får problemer med å benytte med mindre dere bruker enda mer penger, og så selger dere altså Fjellheim for 10 mill. (eller høystbydende). Hvor er logikken?

Det er gått 7 år og de 10 mill. som skulle være en del av finansieringen av Oseana, har man «klart» seg uten i alle disse årene. Her har vært brukt mange millioner i denne bygden på diverse prosjekter siden den gang. Og nå er dere altså i ferd med å bruke enda flere på et, slik jeg ser det, «håpløst» prosjekt (nybygg ungdomskolen).

Så kjære «viljevrange» og lite lyttende politikere. Dere er valgt av folket til å gjøre det beste for vår kommune. I det mandatet ligger det ikke å fjerne, rasere og totalt overse innbyggernes mening. Å lytte er faktisk en god egenskap!

Bygg den nye gymsalen ved ungdomskolen som gymsal og bruk de innsparte midlene til å restaurere Fjellheim og til å dekke inn «salget» av Fjellheimstomten.

Det er lov både å omdisponere og ikke minst tenke seg om. Sagt på en annen måte – det er ingen skam å snu!

Berit Sjøvold Askvik

Les meir om

Lokal Lesarinnlegg Kultur