Meining | 03. nov. 2022

Tiltak mot sosial dumping

Vi skal trygge arbeidsplassene i transportsektoren.

Tiltak mot sosial dumping
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 03. nov. 2022 07:26

Av: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Regjeringen er opptatt av at de som jobber i Norge skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier. Vi ser dessverre at mange av de som jobber i transportsektoren har for dårlige vilkår.

Nettopp derfor har vi nå lansert en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Handlingsplanen har 39 tiltak - som til sammen skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, likere konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobber i transportsektoren har trygge arbeidsplasser.

Bedre vilkår for varebilsjåfører

Transport med varebil i dag er i liten grad regulert sammenlignet med de som kjører tyngre kjøretøy. Vi har hørt flere historier om høyt arbeidspress og lange arbeidsdager for mange varebilsjåfører i Norge. Her mangler vi i dag både regelverk for kjøre- og hviletid og krav om løyve. Det må vi gjøre noe med.

Vi har tatt inn deler av EUs mobilitetspakke i norsk rett. De nye reglene gjelder fra 1. november.

Dette innebærer at det kommer krav om løyve og regler om kjøre- og hviletid for internasjonal godstransport med varebiler med tillatt totalvekt fra 2,5 til 3,5 tonn.

Ved innføring av løyveplikt blir det krav til transportørene om etablering, økonomisk evne, vandel og fagkompetanse.

Men vi må også gjøre noe med utfordringene i nasjonal varebiltransport.

Regjeringen vil derfor starte et regelverksarbeid for å sikre rettighetene til sjåfører også i nasjonal transport.

Vi vil:

  • Starte et arbeid med sikte på å innføre krav om løyve også for nasjonal godstransport med varebiler. Dette omfatter krav til vandel, fagkompetanse, økonomisk evne og etablering i EØS-stat.
  • Starte et arbeid med sikte på å innføre regler om kjøre- og hviletid også for nasjonal godstransport med varebiler.
  • Vurdere å innføre en ordning med HMS-kort for denne delen av næringen.

Til sammen vil dette bidra til bedre oversikt over bransjen, og til å forhindre at useriøse aktører etablerer seg. Regler om kjøre- og hviletid vil bidra til å beskytte føreren mot et utilbørlig høyt arbeidspress.

Mer effektiv kontroll og håndheving

Regjeringen vil også jobbe for mer effektiv kontroll og håndheving. Det skal blant annet bli mer bruk av overtredelsesgebyr ved brudd på veitransportlovgivningen og yrkestransportregelverket.

Det skal videre satses mer på digitale kontrollverktøy, både ved regelverksendringer og ved å ta i bruk verktøy for nye kontrollformål.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjettet for 2023, foreslått å sette av 40 millioner til Statens vegvesen for å følge opp handlingsplanen, blant annet for å sikre en reell styrking av kontrollinnsatsen.

Arbeidstakere i Norge skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår. Det bidrar vi til å sikre nå.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.