Profilen til Bjørnafjorden kommune blei i går godkjent. (Ill.: Oktan Bergen)
Profilen til Bjørnafjorden kommune blei i går godkjent. (Ill.: Oktan Bergen)

Vedtok profil og visjon for Bjørnafjorden kommune

Desse verdiane, formane og fargane skal prega den komande kommunen.

Kjetil Vasby Bruarøy
24. september 2019 - 10:58

Våren 2018 inviterte kommunane Fusa og Os fem ulike reklamebyrå til å konkurrera om å få laga profil til komande Bjørnafjorden kommune.

Picapoint, MK Bergen og Oktan Bergen leverte tilbod, Oktan fekk oppdraget.

I går blei profilen godkjent av fellesnemnda.

Resultatet er ...

Det var sett av éin million kroner til jobben. Oppgåvene var å forma merkevareplattform, visjon, misjon, verdigrunnlag og «slagord».

I tillegg skulle det lagast grafisk profil for den nye kommunen.

• Les òg: Johan D. Eide er mannen bak det nye kommunevåpenet

Grafiske element ser du i bildeserien over. Her er misjon, visjon, verdiar og slagord.

Misjon: Det gode liv for alle

Visjon: Eit raust og attraktivt lokalsamfunn med evne og vilje til nyskapning.

Verdiar: Verdiane er kompasset vårt. Det er dei retningslinene vi lever etter og det som er grunnleggande verdifullt for oss.

• Vi lyttar med respekt!

• Vi finn smarte løysningar! 

• Vi gjer det vi seier!

• Vi er inkluderande!

Slagord: - bli inspirert!

• Les òg: «Os inspirerer» har gjort Os godt (Søviknes i 2016, 10 år etter profilprosjektet)