Meining | 01. sep. 2023

Vi må ha en skoledebatt som er framtidsrettet og nøye

DEBATT: Vi er ikke tjent med å forhaste oss!

Vi må ha en skoledebatt som er framtidsrettet og nøye
Lokalskolen: Innsenders barn klar for årets skolestart i 1., 3., 5. og 7. klasse ved Fusa skule. (Foto: privat)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 01. sep. 2023 11:49

I lys av PWC-rapporten og en stadig mer utfordrende kommuneøkonomi er nå debatten om nedleggelse av lokalskolene tilbake for fullt.

Ikke bare skaper det frykt for at folk mister nærmiljøet og det lokale engasjementet, det er også forstyrrende for alle elevene, foreldre og ansatte som hver dag jobber målrettet i lag for å gi barna et best mulig grunnlag for fremtiden.

PWC-rapporten er utarbeidet med et utelukket økonomisk syn på dagens skolestruktur, og gir kun en teoretisk mulighet for innsparing. Den tar ikke hensyn til fordeler, ulemper eller konsekvenser ved nedleggelse og flytting av elever.

Den tar heller ikke hensyn til muligheten for at et større antall elever kan velge å gå til de private skolene, og at kommunen dermed risikere å få minimale kostnadsbesparelser som følger.

Det er også viktig at man tar hensyn til skolemiljø og kapasitet på mottaksskolene, økte reisekostnader og kostnader med istandsettelse av bygg for mottak av flere elever for å unngå mulige økonomiske feilvurderinger.

Lokalskolen er unik og har i dag stor merverdi av lokalt engasjement, dugnad og frivillighet som ofte utelates i kostnadsberegningen. Ved en nedleggelse av lokalskolen og flytting av elever er nok dette goder som ikke automatisk flyttes videre og kan gå tapt, noe som igjen kan øke den kommunale kostnaden.

Utover rent økonomiske hensyn, så må vi heller ikke se vekk fra behovene til familiene som benytter skolene i dag.

De fleste familier har allerede problemer med å få hverdagen til å henge sammen tidsmessig, og ved en elevflytting over lengre distanser vil nok ikke denne situasjonen forbedres særlig.

Enkelte idrettslag vil også lide, da barna ofte ønsker seg tilhørighet og fritidsaktiviteter nær skolen og sine skolekamerater.

Som en konsekvens av dette vil de gjerne søke seg bort fra det lokale laget, og da må også foreldre benytte enda større deler av ettermiddagen på pendling.

Bjørnafjorden Høgre er som et resultat av alt dette opptatt av at vi har en god og ryddig prosess rundt skoledebatten, og at ingen beslutning skal tas før alle innbyggere og krinser har blitt hørt og fått fram sine synspunkt. Vi må hensynta alle behov, ikke bare de økonomiske.

Jeg håper at vi denne gangen heller kan stå sammen og tenke nytt rundt skoledebatten. Kan vi effektivisere, skape engasjement og gode løsninger på andre måter enn ved direkte nedleggelse?

Uansett er skoledebatten noe vi må sette i et 10-20 års perspektiv. Ved forhastede beslutninger nå, kan vi fort pådra oss en uoversiktlig investeringssituasjon på skolebygg i nær fremtid.

Når nedleggelse stadig er det eneste som nevnes, bidrar dette lett til at debatten tilspisses.

Kommuneøkonomien trenger en snarlig forbedring, men bør vi risikere en nedbygging av de lokale verdiene og samholdet på veien? Da bør vi i alle fall ha snudd alle steiner først!

Bjørnafjorden Høgre håper at innbyggerne benytter seg av muligheten til å sende inn konstruktive innspill i høringen som har frist 30. september, slik at alle stemmer kan bli hørt.

Godt valg!

Lasse Øpstad
7. kandidat
Bjørnafjorden Høgre

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.