Lokal | 17. juli 2019

Viktige og riktige tall om eldreomsorg i Os

Lesarinnlegg: Tallene mine er ikke feil, slik Laila Reiertsen påstår.

Viktige og riktige tall om eldreomsorg i Os
Luranetunet. (Foto: Midtsiden)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 17. juli 2019 10:16

Bildeserie:

Pensjonssatser.
Pensjonssatser.
Luranetunet - prisliste.
Luranetunet - prisliste.
1 av 2

At Reiertsen ikke vet hvor tallene mine kommer fra er ganske uforståelig, da de kommer fra to kilder som hun burde være godt kjent med i sitt arbeid som politiker.

Pensjonssatsene kommer fra NAV sine sider, og er tilgjengelig for alle og enhver. Boutgiftene ved Luranetunet fikk jeg tilsendt av leder for pleie og omsorg i kommunen. Det bør altså ikke være noen tvil om at tallene i seg selv er korrekte.

• Minste pensjonsnivå ordinær sats var på 177.675 kroner fra 1. mai 2018 og fram til 1. mai 2019.
• Dette utgjør 14.806 kroner i måneden.
• Laveste sats for omsorgsbolig på Luranetunet var 14.607 kroner i måneden.

Forskjellen er da på 199 kroner, nøyaktig slik jeg skrev.

Så stemmer det at flesteparten av minstepensjonistene har rett på bostøtte, på ca. 2000 kroner i måneden, men langt ifra alle.

Som Laila selv påpeker så vil de med formue ikke ha rett på bostøtte, men her er det viktig å huske på at formue også inkluderer hus. Det betyr at hvis en ektefelle må flytte til Luranetunet mens den andre bor hjemme i et delvis nedbetalt hus så vil man ikke ha rett på bostøtte. Da mener jeg at det vil være feil av kommunen å tvinge dem til å selge huset, som de kanskje har hatt som hjem i mange tiår, kun fordi kommunen skal kreve inn en husleie langt over markedspris.

Det jeg ber om er altså at husleien senkes til nærmere reell markedspris. Da vil minstepensjonister i omsorgsbolig med bostøtte sitte igjen med omtrent det samme som dem som får plass på sykehjem, mens de uten bostøtte vil sitte igjen med 1000-1500 kroner i måneden.

Det er fremdeles mindre enn de fleste av oss bruker på «diverse» i måneden og burde virkelig ikke være så kontroversielt som FrP tydeligvis mener at det er, spesielt ikke med tanke på at de går til valg på en varm og verdig eldreomsorg.

Omsorgsbolig vs sykehjem

Dette skriver Os kommune om husleie og felleskostnader på Luranetunet:

• Alle som flyttar inn på Luranetunet skal betala husleige og felleskostnader. Luranetunet er etter lovverket ikkje ein institusjon men ein heim for bebuarane på lik line med andre omsorgsbustader som Os kommune leiger ut, til dømes Gamleheimshagen og Flåten. Skilnaden frå Gamleheimshagen og Flåten er at pleie- og omsorgstilbodet i Luranetunet ligg på eit langt høgare nivå, det vil seia på same nivå som på sjukeheimen.

• På sjukeheimen betalar ein bebuar vederlag til Os kommune etter eit regelverk fastsett av sosial- og helsedepartementet. Opphaldet i sjukeheimen er heimla etter lov om helsetenester i kommunane.

• På Luranetunet skal det ikkje betalast vederlag til Os kommune etter same regelverket då Luranetunet er omsorgsbustader som ikkje er heimla i lovverket på same måte. Os kommune har difor ei betaling som består av husleige, felleskostnader og heimehjelp abonnement.

Se også pristabell under hovedbildet.

Mer enn tre av fire fastboende på Luranetunet bor i omsorgsbolig og ikke på sykehjem, da flertallet av plassene på sykehjem er korttidsplasser.

Dette omfatter med andre ord flesteparten av de fastboende på Luranetunet. Når det gjelder påstanden om at administrasjonen hvert år gjør utregninger for å påse at minstepensjonister betaler omtrent det samme uavhengig av om de får plass i omsorgsbolig eller på sykehjem, så er det enten feil eller så betyr «omtrent det samme» noe annet enn hva jeg er vant til.

Ved å bruke en kalkulator på nettet som beregner hvor mye en pensjonist sitter igjen med etter å ha betalt for sykehjemsplass, f. eks denne fra Smarte Penger, kan man enkelt se at summen er en ganske annen enn for de i omsorgsbolig. Taster man inn minstepensjon og null i formue og skatt (ingen skatt for minstepensjonister) så ender man opp med at en minstepensjonist på sykehjem har 3578 kroner til overs i måneden. Det er, etter min mening, ikke «omtrent det samme» som hverken 199 kroner eller 2200 kroner.

Totalt vil det koste kommunen under 2 millioner kroner i året å senke husleien nok til at minsepensjonister i omsorgsbolig med bostøtte vil få like mye til overs som minstepensjonister med sykehjemsplass.

Det bør vi ta oss råd til.

Bemanning og kjøkken

Det er verdt å legge merke til at Laila Reiertsen ikke har skrevet noe om bemanning. Hun er selvfølgelig klar over at en bedre bemanning vil føre til et bedre tilbud og vil helst ikke at det skal bli en diskusjon videre da FrP tydeligvis ikke har noen planer om å bedre bemanningen.

Når det gjelder kjøkken burde jeg selvfølgelig ha nevnt at FrP, Høyre og Venstre har satt av 500.000 kroner til planlegging av kjøkken på Luranetunet. Jeg beklager at det ikke ble tatt med da jeg ønsker å være så nøyaktig som mulig. Likevel så må jeg påpeke at det jeg skrev om at FrP har stemt dette ned og jobbet imot i mange år er korrekt, og at disse pengene langt ifra er nok til å få et kjøkken. Og ser man på Laila Reiertsen sine kommentarer på Midtsiden sin Facebook-side og i sitt leserbrev så tviler jeg sterkt på at hun og FrP faktisk ønsker dette kjøkkenet.

Det virker mer og mer som om man satt av noen kroner i et valgkampår for å ødelegge for en av Arbeiderpartiet sine store saker i valgkampen.

Med uttalelser som «Kvar avdeling har flotte felleskjøkken der personalet gjer ein kjempe jobb med frukost, lunsj, middag og kveldsmat. Dei skapar gode matopplevingar kvar dag, året rundt» og «når enkelte bare har fokus på på det fysiske kjøkkenet så har andre fokus på den helhetlige mat og ernæringshelheten i eldreomsorgen» så virker ikke kjøkken å være særlig viktig for FrP.

Hadde det vært viktig så hadde de satt av mer penger til det, for regjeringen sin støtteordning som Laila Reiertsen skryter sånn av er på 12,5 millioner kroner, som skal fordeles over hele landet.

Får vi vår «andel» i forhold til folketall vil vi få skarve 60.000 kroner i støtte, noe som er langt ifra nok til et kjøkken.

Og bare så folk ikke misforstår, vi i SV har selvfølgelig fokus på mer enn bare det fysiske kjøkkenet, og vi er fullstendig klar over at det finnes kjøkken på avdelingene hvor de ansatte tilbereder mat, noe som også tar fra deres tid til å gjøre jobben de er utdannet til å gjøre; å ta seg av beboerne.

Så hva kan vi egentlig lese ut av leserbrevet til Laila Reiertsen?

1) FrP har ingen planer om å senke husleien til markedspris, slik at alle beboerne har nok penger til overs til et verdig liv

2) FrP har ingen planer om å øke bemanningen slik at de ansatte får mer tid til å være med beboerne på deres premisser

3) Kjøkken er ikke kjempeviktig for FrP, men de har satt av penger til planlegging, mest sannsynlig slik at Arbeiderpartiet ikke kan ha kjøkken som hovedsak i valget

Vi i SV vil jobbe for at alle beboerne skal ha nok penger til overs, ikke bare de med bostøtte, for bedre bemanning slik at de ansatte får mer tid med beboerne og for et skikkelig kjøkken.

Godt valg 9. september.

Asle Olsen
Ordførerkandidat, Bjørnafjorden SV

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.