Lokal | 17. juni 2019

Vil bruka 3 mill på møtestad for ungdom

Kan få eige lokale på 500 kvadratmeter under ny gymsal i Os Aktiv.

Vil bruka 3 mill på møtestad for ungdom
Os Aktiv i dag. Om politikarane er raske med avgjerda kan nytt ungdomslokale på 500 kvm bli integrert i bygget. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymåndag 17. juni 2019 08:57

Bildeserie:

Sånn skal dei øvste etasjane sjå ut når bygget er ferdig.
Sånn skal dei øvste etasjane sjå ut når bygget er ferdig.
Det er desse 18 p-plassane i nest nedste etasje som kan bli ofra.
Det er desse 18 p-plassane i nest nedste etasje som kan bli ofra.
1 av 2

I møte i tenesteutvalet i slutten av mai fekk politikarane presentert omfattande statistikk om ungdomen i Os, frå ungdomsskuletrinn og vidaregåande, over 1200 elevar som tidlegare i år deltok i «Ungdata».

I same møte presenterte SLT-koordinator Elin Tuft resultat frå si kartlegging som starta i oktober i fjor; «treng ungdomen i Os ein møteplass?».

– Det kjem tydeleg fram at både ungdom som ikkje driv organisert idrett eller aktivitet, og dei som deltar i ulike idrettar eller andre organisasjonar, saknar ein plass der dei kan møta annan ungdom, sa Tuft.

Innreier eige lokale i Os Aktiv

Saman med eining for oppvekst- og kultur og prosjektavdelinga har SLT-koordinator vurdert lokalisering av «Ung Arena» og konkludert med at Os Aktiv vil vera beste alternativ.

Det er ikkje snakk om «lån» av verken gymsal eller klasserom i bygget som er under oppføring, men eit heilt eige lokale.

– Vi vil ofra 18 parkeringsplassar i den eine etasjen, noko som tilsvarar 500 kvadratmeter. Det har vi råd til når vi no skal bygga parkeringshus på nabotomta, under grusbanen.

– Timinga er god i forhold til der dei er i byggeprosessen, men det hastar. Derfor kjem denne saka opp no, utanom budsjettet, seier ordførar Terje Søviknes.

Etter at det nyleg blei kjent at det vil kosta 25 millionar kroner å setja Fjellheim i forskriftsmessig stand, er dette ikkje lenger eit alternativ.

Fredag skal formannskapet ta stilling til om Os kommune skal bruka 3 millionar kroner på å bygga og innreia «Ung Arena» i Os Aktiv. Investeringa på 3 millionar kroner blir finansiert av midlar frå prosjekt Borgafjellet barneskule som er unytta i 2019.

Lagt opp til bruk etter skuletid

Då plassering av Ung Arena var oppe i tenesteutvalet blei det stilt spørsmål om ungdomen ikkje heller burde få ein stad vekke frå skulen.

Os Aktiv, som inneheld både klasserom og ny gymsal for Os ungdomsskule, blir likevel sett på som beste lokalisering.

«Ved å plassera Ung Arena i Os Aktiv vil ein kunne oppnå positive synergiar mellom organisert og uorganisert aktivitet. Ved ledig kapasitet i tilbodet i Os Aktiv vil brukarane av Ung Arena kunne gjere nytte av både musikkrom, gymsal, scene og lokalet elles» skriv rådmannen i si innstilling.

– Det vil uansett vera aktivitet i Os Aktiv utanom skuletid. Det blir ein naturleg samlingsplass nær sentrum, saman med nye tiltak på Rde Kors-tomta i Giskavollen, og dessutan eit heilt nytt og moderne bygg. Det trur vi vil fungera bra som møtestad, seier Søviknes.

Nest nedste etasje

Os Aktiv blir bygd i fire etasjar. Ung Arena kjem i nest nedste etasje, i same etasje som fire musikkrom, kunstundervising og fleire garderobar og toalett.

Dette er innhaldet, frå kjellar til «loft»:

• Parkeringsetasje med 32 plassar, sykkelparkering, lager og teknisk.

• Underetasje med 18 parkeringsplassar (eller Ung Arena), 58 kvm til kunstundervising og fire musikkrom, det største på 90 kvm. I tillegg kjem kontor og fleire små garderobar/toalett.

• 1. etasje med gymsal på 425 kvm, scene på 41 kvm, treningsrom, fire store garderobar med dusj

• 2. etasje med to klasserom, to grupperom og nokre toalett

Det er i tillegg lagt til rette for eit stor areal utandørs under tak, som blant anna kan nyttast til trening.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.