Sjå han dansar! Årets nissegraut på Os barneskule vart avslutta med røris. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

– Vil du vera med på nissegraut?

På Os barneskule held dei på tradisjonane i julestria.

image
image
image
image
image
image
image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Då Midtsiden skulle på adventsstund på Os barneskule fredag, var det for å dekka saka om elevrådet som har jobba med å få til eit nytt uteområdet på Røde kors-tomta.

Med saka i boks, og på veg ut døra fekk vi eit spørsmål;

– Vil du vera med på nissegraut?

Som guide på turen fekk vi inspektør Renate Onstad.

– Det er foreldra sitt arbeidsutval - FAU, som kostar dette arrangementet, fortel Onstad.

– Jo, det er ei rimeleg stor logistikkoppgåve med 349 elevar fordelt på fleire bygningar, så det kjekt å sjå at så mange foreldre stiller opp for å hjelpa FAU med gjennomføringa.

Lang tradisjon - og ingen kan svara på kor tid den vart starta

Artikkelforfattaren gjekk sjølv på Os barneskule på 80-talet, og hugsar adventsstundene i gymsalen, men kor tid dei starta med julegraut er det faktisk ingen som hugsar.

Når den guida turen rundt på skulen svingar innom lærarrommet, utløyser spørsmålet enno fleire teoriar om kor tid skulen starta med julegraut. Til slutt einast lærar-kollegiet på følgjande svar;

– Vi har drive med julegraut så lenge alle kan hugsa!

Dansande nisse og røris

I eit tempo som burde imponera ein kvar med interesse for logistikk, får alle borna, lærarar og journalist servert nissegraut og får helst på nissen. 

Deretter ber det ut på skuleplassen for å røra på seg - med litt røris.

Til full musikk dansar borna og nissefar seg nærare juleferie. 

Fleire saker