Kultur | 07. jan. 2023

Vil du verna eit kulturminne?

Eigar av private verneverdige kulturminne kan no søkja om tilskot.

Kulturminne i Bjørnafjorden registrert hos Riksantikvaren av offentleg forvalting. I tillegg kjem minne registrert av publikum. (koltominnesok.no)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 07. jan. 2023 10:49

Vestland fylkeskommune gir tilskot til vern av private verneverdige kulturminne.

Bjørnafjorden kommune minnar om søknadsfristen søndag 15. januar, og ramsar samtidig opp vilkåra.

Det er også kommunen som prioriterer søknadane og sender dei vidare til fylkeskommunen.

Kulturminne meldt inn av publikum. (kulturminnesok.no)

På Riksantikaren si teneste kulturminnesok.no kan du sjå fleire av dei mange kulturminna i Bjørnafjorden.

På kartet kan du velja mellom dei som er meldte inn av offentleg forvalting og dei som er meldte inn av publikum.

Du kan berre søka tilskot til faste kulturminne i Vestland som anten er:

1. Prioritert i kommunal kulturminneplan
2. Regulert til bevaring/omsynssone etter plan- og bygningslova (Dersom du veit at bygget eller tunet har verneverdi, kan du søkje om tilskot sjølv om det førebels ikkje ligg i ei omsynssone)
3. Vurdert av fylkeskommunen som kulturminne av høg regional verdi.

Du kan ikkje søka om tilskot på kulturminne som er i statleg, fylkeskommunal eller kommunal eige, til tiltak på freda kulturminne eller støtte til ordinær vedlikehald og drift.

Tildelinga føreset minst 50 prosent kommunal eller anna finansiering av tiltaket.Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.