Lokal | 16. des. 2015

Vil ha idretten inn i SFO

Os-budsjettet: Senterpartiet ville ha idretten inn i SFO, men fekk ikkje Frp/H med seg.

Siren Tømmerbakke (SP) freista å få med seg politikar-kollegaene på å få idretten inn i SFO (foto: Andris Hamre)
Andris Hamreonsdag 16. des. 2015 10:27

I kommunestyret tysdag presenterte partia sine hjartesaker i samband med budsjetthandsaminga. Felles hjartesak for alle partia var skule, som må kunne utropast til årets budsjettvinnar.

Fleirtalskoallisjonen med Frp/H/KrF/V sitt framlegg om å gje 2,3 millionar til prosjekt betre læringsresultat og 1 million til læremiddel/bøker i skulen blei som venta vedteken.

Siren Tømmerbakke, Sp, hadde i mindretalskoallisjonen (Ap, Sp, TvS, MDG) sitt framlegg fått inn eit verbalforslag (framlegg kor ein syner administrasjonen ei retning, men ikkje løyver midler, journ.mrk) kor ho tok til ordet for å få idretten inn i SFO.

«Os kommunestyre ber eining for oppvekst og kultur utgreie moglegheitene for å få til eit samarbeid mellom idrettslaga og barneskulane om eit allsidig idrettstilbod innanfor SFO», heiter det i forslaget.

– Vi vil visa ei retning og trekke fram noko vi brenn for, nemleg idrettskular.

– Dette er god forebygging og kan gjera at barn i tidleg skulealder får kjennskap til fleire idrettar enn berre dei store. I tillegg kan det vera eit virkemiddel for å hindra for tidleg spesialisering i idretten, argumenterte Tømmerbakke.

Miljøgevinst og enklare kvardag

Tømmerbakke argumenterte vidare med at framlegget også ville ha positive miljømessige konsekvenser.

– Dette er aktiviteter som er greit å få samla på dagtid. Det er bra både for barn og vaksne i ein ellers travel kvardag. Det ligg òg ein miljøgevinst i det heile, då det vil gjera at det blir mindre køyring til og frå trening og idrettsanlegga. Difor vil vi slå eit slag for idrettskulemodellen, forklarte senterpartipolitikaren.

Ho klarte ikkje overbevisa fleirtalet om å støtta forslaget og det falt mot 15 røyster (Ap, Sp, TvS, MDG, V).

Dette er idrettskulemodellen

Noregs idrettsforbund fortel på si heimeside at det finnst over 800 idrettsskular i landet fordelt på omlag 400 kommunar.

Ein idrettsskule er eit variert aktivitetstilbod kor barn til og med det året dei fyller 12 år får prøva seg i fleire idrettar og i flere miljø, til dømes i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vatn. Det blir lagt vekt på å utvikla ein god grunnmotorikk, gjennom leik og aktivitetar tilpassa barna sitt utviklingsnivå.

Kjelde: idrettforbundet.no

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.