Desse tre glade selskapsløvene skal no drifta utleigelokala i Oselvarnaustet vidare. Frå venstre: Trude Thunold, Geir Jonassen og Mariann Brandseth. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Vil vidareutvikla potensialet i Oselvarnaustet

Bak det nystarta firmaet OsNaustet utleige AS finn vi tre kjende fjes.

image
image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Etter ni år og om lag 450 utleige-oppdrag har Bjørg Bergstø no takka av som ansvarleg for utleigedrifta til Oselvarnaustet.

No skal OsNaustet utleige AS syta for drifta - og vidareutvikla dei populære lokala i Hamnevegen.

– Geir er skuld i dette!

Dette seier Trude Thunold, ein av tre partnarar i det nystarta firmaet. Saman med kollega frå MK Catering AS, Mariann Brandseth, og Cold Cat- og altmogeleg-mann Geir Jonassen, er ho i desse dagar klar for å drifta vidare ein institusjon i selskapslivet i Os.

Jonassen fortel at ideen ikkje er ny, men då Bjørg Bergstø melde at ho ville takka av, vart den på ny aktuell.

– Eg er sjølv med i Oselvarlaget, og meg og Trude og Mariann har samarbeidd tidlegare, så no var tida inne for å realisera denne ideen. Vi driv alle med mat, og vi har etterkvart eit godt nettverk mellom oss, så dette har vi heilt klart trua på. 

Potensiale i vekedagane

Brandseth, Thunold og Jonassen fortel, til tider i munnen på kvarandre, om potensialet dei ser i Oselvarnaustet;

– Det er heilt klart ein marknad for dette i Os, seier Brandseth, utover eit snitt på éin leigetakar i veka. Vi vil tilby lokalet i vekedagane òg - det vera seg møtelokale for lag og organisasjonar eller samkome i samband med til dømes gravferder. Lokalet har god kapasitet, er sentrumsnært, men i rolege og idylliske omgjevnadar.

Thunold fortel at eit auka tilbod om tilpassa levering av mat i samband med leige av lokala er eitt av fleire tilbod som vil koma på plass. 

– Du kan sjølvsagt få leiga lokala og ta med eigen mat, men for mange er det kjekt å kunne sleppa å tenkja for mykje på dette. Der vil vi kunne skreddarsy løysingar for kvar enkelt. Ønskjer du å feira bryllaupet ditt her, vil det sjølvsagt vera mogleg å leiga lokalet nokre dagar på førehand òg. 

Ein møtestad

– Har de planar for å gjera noko med sjølve lokala, er vil de behalda dei som dei er?

– Det viktigaste er at Oselvarnaustet skal vera ein møtestad for alle, seier Jonassen. Lokala er for flotte til å stå tomme. Vi har ingen konkrete planar om store endringar, men vi vil sjølvsagt sjå på korleis lokala fungerer, og kva vi kan gjera for å gjera opplevinga endå betre.

– Først av alt skal vi gjera alle merksame på at Oselvarnaustet er meir enn berre kjekke lag i helgene - her skal det vera folk heile veka.  

Fleire saker