Handball | 17. aug. 2021

Christian Bugge blir dagleg leiar for Os Turn Handball

– Tida var moden og Christian er rette mannen, seier styreleiar.

– Då Ingerid ringte, så skjønte eg at dei hadde hatt nokre styremøte utan med, seier Christian og ler. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 17. aug. 2021 18:21

I kveld har handballgruppa i Os Turnforening styremøte - med kake på bordet.

– Tidlegare i år beslutta vi å tilsetja dagleg leiar, no har Christian Bugge takka ja til jobben, fortel styreleiar Ingerid Verpe Jacobsen.

Bugge har sjølv sete i styret dei siste fire-fem åra, og vore med på å diskutera det å tilseja ein dagleg leiar. Så fekk han ein telefon frå Ingerid.

– Då skjønte eg jo at dei hadde hatt nokre møte utan meg, seier han og ler.

Christian Bugge har tidlegare drive sportsbutikk. No jobbar han med sal for Lyssand/Bama i Industrivegen.

Bugge tiltrer stillinga som dagleg leiar for Os Turn handball 1. oktober.

Fleire parallelle løft

Verpe Jacobsen fortel at nytt styre gjorde fleire grep for rundt 2,5 år sidan.

– Økonomien var bra og det har vore mange flinke folk i handballen opp gjennom åra. Men vi ville ha meir struktur, fleire langsiktige planar og ei meir klubbstyrt avdeling av det store idrettslaget.

Sportsplanen blei revidert, det blei laga ein strategiplan og det kom meir kompetanse inn i fleire ledd.

Styreleiar køyrer ein takketale mens ho ramsar opp;

Therese Kristiansen og Jan Norbeck på økonomi kan visa til endå betre tal, Ruth Moberg til fleire og betre arrangement - og glimrande sjonglering av aktivitetar gjennom halvanna pandemiår,, medlemsansvarleg Hege Engelsen kan visa til betre orden og god rekruttering, sportsleg leiar Linda Forstrønen har styrkt sportsleg utval og gjennomført gode kompetanseløft i trenarapparatet - og dommaransvarleg Thor Finn Elverhøy har stått for ei solid auke frå ei handfull til over 30 dommarar i klubben. På alle nivå.

F.v.: Bugge, Nordbeck, Forstrønen, Engelsen, Kristiansen, Moberg og Verpe Jacobsen før dagens styremøte. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

– Vi har fleire ledd og mål i planen vår, og for å koma vidare tilset vi no ein dagleg leiar. Det har ikkje handballgruppa hatt før, og vi er veldig glad for at Christian har takka ja.

Handballgruppa har det siste året starta handballfritidsordning (HFO), akademi, kjøpt medlemsbuss saman med fotballgruppa og hatt nye arrangement. Dei vil ha damelaget opp nokre divisjonar, og dei vil, når gutar 14 og nedover har vakse opp, få herrelag i gang igjen.

– Christian har vakse opp i hallen, han er dyktig på fleire område, og han er ein veldig omgjengeleg og kjekk mann å jobba med i styret, seier styreleiar.

– Vi er bevisste på at vi ikkje skal ausa for mange av oppgåvene vi andre har, over på Christian, når han no tiltrer. Han skal få fred til både å vera kreativ og gjennomføra nye prosjekt, skyt Nordbeck inn.

Dei første oppgåve

Os Handball har no nabokontor med Os Fotball i klubbhuset på Kuventræ. Eit tettare og meir omfattande samarbeid med både fotball, friidrett og andre idrettar i Os TF er også etablert dei siste åra, som nyleg gjennomførte inkluderingsdagane saman.

– Eg hadde ikkje takka ja til jobben hadde det ikkje vore for at styret jobba så godt som no, seier Bugge.

Han spelte aktivt fram til førstegangsteneste. Keeperen påstår at han var litt «skotredd» då han kom tilbake, og tok ikkje opp igjen tråden som spelar. Men han kom seinare tilbake som trenar for aldersbestemte lag ved sidan av engasjementet i styret.

– Noko av det eg vil bruka tida mi på frå start, er å dyrka dette samarbeide vidare. Det er høg aktivitet inne og ute på Kuventræ frå morgon til kveld, og eg gler meg til å få arbeidsdagane mine her oppe.

– Samtidig håper eg at vi får lagt til rette for at endå fleire ungar og ungdomar får oppleva Kuventræ slik eg gjorde det, ein sosial møteplass. Det er ikkje alle resultata eller alle treningsøktene du hugsar best når du blir vaksen, men alle stundene, og alle venane, som du gjerne har livet ut.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.