Os Roklubb er blant dei som får midlar til nytt utstyr, ein ny singescullar for dei yngste og ei romaskin for same målgruppe (foto: Andris Hamre)

Desse får KUP-midlar

Formannskapet delte tysdag ut 1 million kroner i KUP-midlar. Mange lag og organisasjonar kan gle seg over tilskot til utstyr og aktivitet. 

Av: Andris Hamre

I formannskapet tysdag handsama politikarane dei innkomne søknadane på tildeling av dei kommunale kulturellt utviklings prosjekt-midlane (KUP). I potten låg det ein million kroner, men også denne gong blei ein søkjer utegløymd frå oversikta då arbeidsgruppa beståande av Marie Bruarøy, Laila Marie Reiertsen og Helge Steinum laga innstillinga til formannskapet.

– Det gjeld fotballcupen til Søfteland IL. Der har kultureininga sagt at dei finn midlar på sitt budsjett slik at også Søfteland får sama summen som dei andre fotballcupane. Om ikkje hadde eg foreslått at vi tok det frå formannskapet sitt disposisjonsfond, forklarte Bruarøy.

64 prosjekt får støtte

Av søkjarmassen på 2,97 millionar kroner har arbeidsgruppa klart å fordela den eine millionen dei hadde til råde på heile 64 ulike prosjekt, kor hovudtyngda går til aktivitetar for born og unge.

– Det er kjekt å sjå mangfolde i frivilligheiten i kommunen. Denne tildelinga treff alle aldergrupper og interessefelt. Om eg skal seie det sjølv så tykkjer eg arbeidsgruppa har gjort eit godt stykkje arbeid, kommenterte Bruarøy sjølv, før ho fekk støtte frå Gustav Bahus (Frp).

– Det har du rett i. De skal ha skryt for innstillinga.

Ber om gjennomgang av kulturområdet

Eit samrøysta formannskap, som var redusert med to mann, både Eirik André Hesthamar (Frp) og Jon Sivert Rykkel (V) var ugild, då dei er involvert i prosjekt som søkte om støtte, gjekk for innstillinga frå arbeidsgruppa.

– Eg har eit tilleggsforslag frå Ap og MDG kor vi ber administrasjonen om ei sak kor ein går gjennom alle dei ulike tildelingane på kulturområdet, både når det gjeld tildeling til profesjonelle og amatørar, kommenterte Helge Steinum (AP).

– Ofte er det dei som søkjer om dei minste summane som har dei strengaste krava. Vi ønskjer ein sak på korleis handtera dette, supplerte Nils-Anders Nøttseter (MDG).

Dei to fekk det som dei ønskja.

– Vi har lagt ein plan for ette. Det er nesten urettferdig at du kor mykje tid du skal nytta på å søka om 2000 kroner samenlikna med 300 000. Det kjem ei sak til tenesteutvalet og kommunestyret. Målet er å komma med nye retningslinjer til kommunestyret sitt møte i oktober, svarte kultursjef Lisbeth Axelsen.

Desse får KUP-midlar i 2017

Søkjar Føremål Tildelt kr
Arne Hadler-Olsen Støtte til prosjekt Tokyo 2020 15 000
Bjørnefjorden Golfklubb Golfskule 2017 10 000
CISV Os Ungdomsleir 2017 20 000
Frøydis Flotve 40-års jubileum Bente Bratlund 30 000
Havnesjefen 4H Opplæring i styreverv/klubbrådgjeving 11 500
IL Øyglimt Redd Barna Cup 2017 10 000
IL Øyglimt m/fleire Guttehandballdagen 2017 10 000
IL Øyglimt m/fleire Jentefotballdagen 10 000
Join Us Ten Sing 40 års jubileum 20 000
Lysekloster idrettslag Etterskuletilbod 3-7 klasse 10 000
Lysekloster idrettslag Fotballcup 10 000
Lysekloster idrettslag Spansk-norsk fotballskole 10 000
Lyshornet skolebrass Instrument 30 000
Moldegaard ryttersportklubb Nasjonalt stevne og open dag 10 000
MS Midthordland 70 års jubileum 20 000
Nore Neset Idrettslag Minihåndballmål 7 500
Nore Neset Idrettslag Utstyr 3'ar fotball 25 000
Nore Neset Idrettslag Åpningscup (ny bane) fotball 10 000
Nore Neset Sanitetsforening Utstyr til aktivitetsklubb 20 000
Nore Neset skulekorps Innkjøp instrumenter 20 000
Os Musikkforening Ung Blås – inspirasjonseminar og konsert 30 000
Os Revmatikerlag Tur til Ramsholmen 6 000
Os Roklubb Ny singelsculler for dei yngste 35 000
Os Roklubb Romaskin for dei yngste 12 500
Os Roklubb Treningssamling for klubbmedl. 10 000
Os skulekorps Instrument 20 000
Os skulekorps Konsert Oseana 20 000
Os Sokneråd Skapingsdagane 10 000
Os Svømmeklubb Osmesterskap/kompetanse/drift 30 000
Os Turlag/barnas turlag Gapahuk og lavo med botn 30 000
Os Turn Fotball Eat Move Sleep Cup 10 000
Os Turn Fotball Hassan El Fakiris Fotballskole 10 000
Os Turn Fotball Os Akademiet 10 000
Os Turn Fotball Os Fotball Telenor Xtra Fotball.fo 10 000
Osbadet KF Utstyr open hall søndager 20 000
Osbadet KF utstyr til bl.a. Nattbading ungdom 20 000
Oseana Seniortreff 30 000
Oseana Ufest 2018 50 000
Oselvarverkstaden Interaktiv formidling mm 50 000
Raggsokk Production Spillefilm 30 000
Skeietunet Vel Aktivitetsplass 20 000
Stifelsen Musica Nord Oseana Kammerfest 20 000
Stiftinga Det historiske tun Konsertar og arrangement 25 000
Studio O «Nattspill» 40 000
Søfteland TIL Antisklimatter/springbrett 15 000
Søfteland TIL Fotballskole 7 500
Søfteland TIL Friidrettsstevne 10 000
Søfteland ungdomslag discogjengen Div utstyr aktivitet for ungdom 20 000
Søre Øyane Arbeidsstove Aktivitetskveldar for u/v 5 000
Teatergruppe for barn Ny aldersgruppe 20 000
Tilslørte Bondepiker Konsert Oseana 10 000
Torsneset Vel Aktivitetsplass/nærmiljøanlegg 20 000
Vidar Bratlund-Mæland Julehefte til skulane 15 000
Øvre Lekvenmarka Vel Nærmiljøanlegg 20 000
*Søfteland TIL Fotballcup 10 000
* Utegløymt i handsaminga, dekkast av kultureininga

Fleire saker