Sport | 25. mai 2022

Får 11 millionar til 14 prosjekt

Årets spelemidlar i Vestland fylke er fordelt.

Utrulling av nytt gras på Kuventræ i 2020. No kjem spelemidlane.
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 25. mai 2022 14:06

Idrettshallar, klatreparkar, symjebasseng, ballbingar og andre anlegg står på mottakarlista når hovudutval for kultur, idrett og inkludering fordelte årets spelemidlar 24. mai.

Vestland fylkeskommune deler ut i alt 247 millionar kroner til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Spelemidlane er del av overskotet til Norsk Tipping og går til både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, altså anlegg som legg til rette for eigenorganisert aktivitet nær der folk bur.

Fleire av prosjekta er for lengst realiserte.

– Normalt går det minst tre år frå godkjent søknad om spelemidlar til sjølve utbetalinga finn stad. For nærmiljøanlegg går det oftast raskare, eitt til tre år, fortel Tom Leonsen frå kultureininga i Bjørnafjorden kommune.

– Friluftsliv blir prioritert, noko som er medverkande årsak til at den nyare søknaden til Borgabuo allereie no blir utbetalt.

I vår kommune går litt over 11 millionar kroner til 14 ulike prosjekt.

Bjørnafjorden kommune, hovudanlegg:

 • Bjørnafjorden kommune, Os idrettspark Kuventræ, dobbel fleirbrukshall: 5,8 millionar kroner
 • Os Turneforening, Kuventræ idrettsanlegg, kunstgrasbane 2: 1 million kroner
 • Nore Neset il, Nore Neset idrettsplass, kunstgrasbane: 1 million kroner
 • Bjørnafjorden kommune, Borgafjellet, dagsturhytte: 474.000 kroner
 • Os Skyttarlag, Os skytesenter, 15m innandørs: 463.000 kroner
 • Stiftelsen Nore Neset aktivitetshus, idrettshall: 159.000 kroner
 • Os Skyttarlag, Ulven skytebane, 100m med elektroniske skiver: 100.000 kroner

Bjørnafjorden kommune, nærmiljøanlegg:

 • Bjørnafjorden kommune, Borgafjellet barneskule, klatrepyramide: 600.000 kroner
 • Bjørnafjorden kommune, Borgafjellet barneskule, ballbinge: 577.000 kroner
 • Bjørnafjorden kommune, Os barneskule, klatreapparat (røde kors tomt): 463.000 kroner
 • Bjørnafjorden kommune, Eikelandsosen sentrum, pumptrack bane: 300.000 kroner
 • Brendahaugane grendalag, Brendahaugane aktivitetsplass, treningsmoul: 156.000 kroner
 • Hovland Panorama velforening, klatreenheter: 61.000 kroner
 • Borgafjellet barneskule, buldrevegg: 60.000 kroner

Det står 19 søknadar som ikkje er tildelt midlar. Søkjarar er blant anna Os Jakt og Fiskelag, Os Aero Klubb og Lysekloster il. Det er uvisst korleis desse ligg an for støtte i seinare tildelingar.

Sjå liste over alle på vestlandfylke.no (pdf)

Betyr mykje for mange

Vestland fylkeskommune fekk i år 236 millionar frå Kultur- og likestillingsdepartementet.

Saman med vel 10 millionar i renter og inndregne midlar frå 2021, gir dette ein solid pott til fordeling rundt om i fylket.

– Det er alltid kjekt å dele ut spelemidlane, som vi veit betyr svært mykje for barn og unge, aktive idrettsutøvarar, små og store idrettslag og andre, seier Stian Davies, leiar for hovudutval for kultur, idrett og integrering ifølgje vestlandfylke.no.

– Med desse pengane får vi realisert mange flotte anlegg, og det er flott at regjeringa gav meir til fordeling i år enn i fjor. Samstundes treng vi meir. Vi fekk inn søknadar for til saman 966 millionar. Då seier det seg sjølv at det er mange som ikkje får pengar i denne runden.

Vestland har lengst ventetid

Det er lang ventetid for å få spelemidlar, og Vestland er fylket i landet der søkjarane må vente lengst. Ventetida er i år estimert til 3,71 år, altså må dei vente nesten fire år frå dei søkjer og til dei faktisk får midlar.

– Det får konsekvensar for lag og organisasjonar på den måten at dei må betale store summer i renteutgifter fordi dei tek opp lån for å forskottere spelemidlane. Vi må gjere det vi kan for å redusere ventetida. Slik kan vi få realisert anlegg raskare, og vi får redusert kostnadar for lag og organisasjonar, seier Davies.

Vestland fylkeskommune har dei siste åra engasjert seg for å gjere noko med dette, både politisk og administrativt. Blant anna vedtok fylkesutvalet ei fråsegn til departementet i september i fjor.

Har rydda i anleggsregisteret

Noko av arbeidet har tydelegvis hatt effekt, då ventetida i Vestland er redusert frå 4,45 år i for til 3,71 år i år.

Eitt av tiltaka er rydding i anleggregisteret. Feil her har gjort til at Vestland har stått med høgare anleggsdekning enn kva som har vore reelt. Og anleggdekning er ein av faktorane Kultur- og likestillingsdepartementet ser til når dei reknar ut fordelinga av spelemidlar mellom fylka.

Eit anna tiltak som kan ha hatt betydning for ventetida, er innkreving av restansar, altså midlar frå prosjekt som anten har blitt billigare eller ikkje har blitt etablerte som planlagt.

Desse tilbakebetalte midlane utgjer saman med renter over elleve millionar kroner, der om lag ti millionar no blir løyvde til nye søkjarar.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

 • Tilgang til alt innhald
 • Under 37 kr/veka
 • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.