Samferdsle | 22. juni 2022

Frå i dag kan du betala bussturen med bankkort

Ikkje alle betaler med app på mobil.

Os terminal. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 22. juni 2022 09:35

Skyss har jobba i fleire månader med å montere bankkortterminalar i alle dei 900 bussane i Hordaland.

No er den siste bussen klar, og dermed kan reisande kjøpe bussbillett med bankkort i på alle Skyss sine bussar i Vestland, opplyser Skyss i ei pressemelding i dag.

Populær løysing

Bussane i Sunnhordland og Hardanger fekk kortbetaling i vinter og har hausta erfaringar med bruken ei stund. Skyss har registrert at bankkort raskt vart populært i desse områda.

– Det tok ikkje lang tid før over halvparten av dei som betalar om bord, betalte med kort i staden for kontantar, seier Kari Steinsland, leiar for mobilitetstenester i Skyss.

– Dette syner at løysinga er svært nyttig for dei som av ulike grunnar kjøper billett av sjåføren. Mange har jo ikkje med seg kontantar lenger.

– Bankkortbetaling gjer også at bussjåførane får mindre pengar å passe på, seier Steinsland.

Ho understrekar at det framleis er eit fåtal som betalar hos sjåføren, og at dei fleste reisande nyttar mobilen for å kjøpe billett.

– Vi vil at så mange som mogleg skal halde fram med å bruke app og kjøpe billett før dei går om bord, sånn at bussen bruker minst mogleg tid på haldeplass og kjem seg raskt dit den skal, påpeiker ho.

Kontaktlaust

I tillegg til den tekniske jobben med å montere bankkortterminalar, har 2100 sjåførar fått opplæring. Betalinga skjer kontaktlaust ved at ein legg bankkortet på terminalen.

Ein kan framleis kjøpe billettar kontant hos sjåføren. I bergensområdet (sone A) må du betale eit pristillegg når du kjøper billetten kontant, men ikkje når du betalar med kort.

Bussane i Sogn og Fjordane har hatt bankkortbetaling i mange år.

– Er det aksept også for Vipps og mobilbetaling, eventuelt, er dette noko som kjem?

– Dei fleste betalar allereie med appen Skyss Billett. Bankkortbetaling om bord er ei tilleggsteneste for dei som ikkje har eller ikkje ønsker å betale med mobil.

Prosentdelen app-betaling er på over 80 prosent. I appen er Vipps ei av betalingsløysingane.

– Det er også mogleg å betale med SMS dersom ein reiser innanfor ei sone (som dei fleste gjer) - då sender ein teksten Vaksen, Barn eller Honnør til 2412 og får ei tekstmelding tilbake som gjeld som billett i 90 minutt.

Ein kan også kjøpe billett på førehand på skyss.no/nettbutikk.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.