Samferdsle | 22. juni 2022

Frå i dag kan du betala bussturen med bankkort

Ikkje alle betaler med app på mobil.

Frå i dag kan du betala bussturen med bankkort
Os terminal. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 22. juni 2022 09:35

Skyss har jobba i fleire månader med å montere bankkortterminalar i alle dei 900 bussane i Hordaland.

No er den siste bussen klar, og dermed kan reisande kjøpe bussbillett med bankkort i på alle Skyss sine bussar i Vestland, opplyser Skyss i ei pressemelding i dag.

Populær løysing

Bussane i Sunnhordland og Hardanger fekk kortbetaling i vinter og har hausta erfaringar med bruken ei stund. Skyss har registrert at bankkort raskt vart populært i desse områda.

– Det tok ikkje lang tid før over halvparten av dei som betalar om bord, betalte med kort i staden for kontantar, seier Kari Steinsland, leiar for mobilitetstenester i Skyss.

– Dette syner at løysinga er svært nyttig for dei som av ulike grunnar kjøper billett av sjåføren. Mange har jo ikkje med seg kontantar lenger.

– Bankkortbetaling gjer også at bussjåførane får mindre pengar å passe på, seier Steinsland.

Ho understrekar at det framleis er eit fåtal som betalar hos sjåføren, og at dei fleste reisande nyttar mobilen for å kjøpe billett.

– Vi vil at så mange som mogleg skal halde fram med å bruke app og kjøpe billett før dei går om bord, sånn at bussen bruker minst mogleg tid på haldeplass og kjem seg raskt dit den skal, påpeiker ho.

Kontaktlaust

I tillegg til den tekniske jobben med å montere bankkortterminalar, har 2100 sjåførar fått opplæring. Betalinga skjer kontaktlaust ved at ein legg bankkortet på terminalen.

Ein kan framleis kjøpe billettar kontant hos sjåføren. I bergensområdet (sone A) må du betale eit pristillegg når du kjøper billetten kontant, men ikkje når du betalar med kort.

Bussane i Sogn og Fjordane har hatt bankkortbetaling i mange år.

– Er det aksept også for Vipps og mobilbetaling, eventuelt, er dette noko som kjem?

– Dei fleste betalar allereie med appen Skyss Billett. Bankkortbetaling om bord er ei tilleggsteneste for dei som ikkje har eller ikkje ønsker å betale med mobil.

Prosentdelen app-betaling er på over 80 prosent. I appen er Vipps ei av betalingsløysingane.

– Det er også mogleg å betale med SMS dersom ein reiser innanfor ei sone (som dei fleste gjer) - då sender ein teksten Vaksen, Barn eller Honnør til 2412 og får ei tekstmelding tilbake som gjeld som billett i 90 minutt.

Ein kan også kjøpe billett på førehand på skyss.no/nettbutikk.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.