Helse | 14. nov. 2023

– Menn, gjør noe med det!

Går nye veier for å få flere menn til å gå til lege.

– Menn, gjør noe med det!
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 14. nov. 2023 15:08

Pressemelding fra Kreftforeningen:

Menn har 30 prosent høyere risiko enn kvinner for å få kreft, og 43 prosent høyere risiko for å dø av kreft, viser utregninger fra Kreftregisteret.

Nå går Kreftforeningen nye veier for å få flere menn til å gå til lege når de får symptomer.

– Årsakene til at menn har høyere risiko forbundet med kreft er komplekst, og kan ofte handle om at menn og kvinner rammes av ulike kreftformer. Vårt viktigste budskap er at menn må komme seg tidligere til lege ved symptomer, sier distriktsleder Geir Vangsnes i Kreftforeningen.

– For noe av grunnen til at menn har større risiko for alvorlig sykdomsforløp og utfall, er at sykdommen ofte har kommet lenger hos menn når den oppdages​​.

Tidlig oppdagelse gir som regel et lettere og kortere behandlingsløp, og større muligheter for å bli frisk​.

I 2022 fikk 38 265 mennesker i Norge kreft, 20 487 menn og 17 778 kvinner. De fleste kreftformer rammer menn oftere enn kvinner.

Ifølge Kreftregisteret er det 30 prosent mer kreft blant menn enn kvinner. Dødeligheten er også langt høyere for menn, ifølge Dødsårsaksregisteret (se detaljer om tallene i faktaboks nederst).

Lanserer mannekreftportal

Nå går Kreftforeningen nye veier for å få menn til å gå til lege når de har symptomer på sykdom.

– Vi har mye kunnskap om kreft som rammer menn. Nå samler vi den i en egen kunnskapsbank, en mannekreftportal om du vil, sier Vangsnes.

Den nye nettsiden finner du på Kreftforeningen.no/menn, og lanseres i forbindelse med Kreftforeningens nye kampanje «Menn, gjør noe med det».

Målet med kampanjen er økt kunnskap om faresignaler på kreft blant menn.

For å gjøre denne kjent, vil Kreftforeningen gå nye veier for å fange menns oppmerksomhet i løpet av november. Blant annet er det laget egne sperrebånd som skal lede oppmerksomheten mot noe som det er åpenbart at burde fikses.

Kampanjens slagord er «Fikse nå eller la det skure og gå».

– Tanken er at det skal bli lettere for folk flest å gjøre seg kjent med hvilke symptomer vi skal ta på alvor, og når vi bør søke hjelp. Hovedregelen er enkel: Har det ikke gått over i løpet av tre uker, er det på tide å ta en tur til legen, sier Vangsnes.

– Ved akutt sykdom skal du selvsagt oppsøke hjelp med det samme. Det er de mer diffuse endringene det kan være vanskelig å vurdere selv. Føflekker som endrer seg, uvant avføringsmønster, utmattelse eller redusert matlyst – vi hører fra både mannlige kreftpasienter og legene deres at menn ikke synes det er så lett å søke hjelp for disse tingene.

– De venter gjerne i det lengste i håp om at det skal gå over av seg selv.

Kreftforeningen ønsker også å bidra til større åpenhet om helse blant menn.

– Tradisjonelt har kvinner vært flinkere enn menn til å dele sin krefthistorie i offentligheten, og det er flere medier som skriver om kvinner og kvinnehelse. Dette har stor verdi, både for kvinnene som er rammet og for kunnskapsdeling som bidrar til forebygging og tidlig oppdagelse av sykdom, påpeker Vangsnes.

Flere kvinner mener de har god helsekunnskap

I en landsrepresentativ undersøkelse med 1050 respondenter, gjennomført av Norstat for Kreftforeningen i uke 42 i 2023, svarer kun 1 av 4 at de mener å ha ganske eller veldig god kunnskap om faresignaler for kreft.

Dobbelt så mange kvinner som menn mener de har god kunnskap om kreftsymptomer (33 prosent av kvinnene mot 16 prosent av mennene).

Nesten ingen mener de har veldig god kunnskap om symptomer på kreft.

Det står også dårlig til med kunnskapen om at menn har større risiko enn kvinner til å utvikle kreft.

Kun 10 prosent av mennene og 5 prosent av kvinnene vet at menn har 30 prosent større risiko for å få kreft.

Fakta om menn og kreft

  • 20 487 menn fikk en kreftdiagnose i Norge i 2022.
  • De fem vanligste kreftformene blant menn er prostatakreft (5474 nye tilfeller), tarmkreft (tykk- og endetarmskreft) (2489 nye tilfeller), lungekreft (1804 tilfeller), blærekreft (1388) og melanom i hud (1462).
  • De fleste krefttyper rammer menn oftere enn kvinner.
  • For all kreft totalt var det i siste 5-årsperiode 30 prosent mer kreft blant menn enn blant kvinner, når vi ser på antall tilfeller per 100.000 personer.
  • For enkelte krefttyper er kjønnsforskjellen mye større. Dette gjelder spesielt for mesoteliom (lungehinnekreft som ofte skyldes asbest), flere typer hode- og halskreft og kreft i urinveiene.
  • De siste 30 årene har gapet i forekomst mellom menn og kvinner blitt mindre, dette skyldes i stor grad at kvinner har hatt en raskere økning i krefttilfeller enn menn.

Kilde: Kreftregisteret

Over tre av fire som rammes av kreft overlever. Selv om 5 års relativ overlevelse er lik for menn og kvinner, er dødeligheten av kreft høyere for menn. Tall fra Dødsårsaksregisterets statistikkbank (FHI) viser at mortalitetsraten for kreft i 2022 var på 268,9 per 100 000 for menn, mens den var på 188,5 per 100 000 for kvinner. Det vil si at menn har 43 prosent høyere risiko for å dø av kreft enn kvinner.

Om kampanjen

Kreftforeningen har tradisjon for å sette fokus på menn og kreft i november.

Årets kampanje heter «Menn, gjør noe med det», og har mål om økt kunnskap om faresignaler på kreft blant menn.

En rekke organisasjoner og privatpersoner tar initiativ til andre markeringer som bidrar til oppmerksomhet på menn og kreft i november


Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.