Det nærmar seg jul - og peparkakebygging. Her frå utstillinga i 2016. (Arkivfoto: AH)

No kan du byggja kva du vil - utan løyve

Men berre i peparkakedeig. Årets peparkakebygd kjem i dei gamle lokala til blomsterbutikken.

image
image
image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Som ein del av julemarknadsdagene vert det tradisjonen tru utstilling av peparkakebygg, denne gongen i eit nytt lokale.

– Vi har vore så heldige at huseigar Roald Stigen har stilt lokala til den gamle blomsterbutikken på torget til disposisjon for oss, seier kulturkonsulent i Os kommune, Stine Kobbeltvedt. 

Blomsterbutikken opnar i nye lokale i sentrumskvartalet torsdag denne veka.

– No får vi moglegheita til å laga ei utstilling på torget, og ikkje minst nært juletreet, seier leiar i Os sentrumsforening, William Lindborg. Dette er verkeleg ei god plassering for årets utstilling! 

Ønskjer di tolking av bygg og stader i Os

I desse dagar går det ut invitasjon til skular, barnehagar, lag og organisasjonar i Os om å gå i gang med å skapa flotte peparkakekreasjonar, men arrangørane ønskjer samstundes at alle kreative osingar tek del i skapinga av peparkakebygda Os.

– Vi har allereie fått signal frå fleire på at dei skal i gang med å baka, og vi veit allereie at Hannes konditori og musikkbar kjem til å levera innslag, fortel Kobbeltvedt.

– No kan du faktisk byggja kva du vil, og det utan byggjeløyve, kjem det humrande frå sentrumsleiar Lindborg. Målet er å få så mange kjende bygg frå Os-bygda som mogleg.

– Men få med at ein sjølvsagt kan stilla med peparkake-modell av sin eigen heim om ein vil, skyt Kobbeltvedt inn.

Lindborg legg til at alle som deltek vil bli premiert med diplom, og det er to prisar å kjempa om òg; kunstnarisk friheit-klassen og beste bygg-klassen. 

Opnar fakkelfredag

Offisiell opning av peparkakebygda Os vert fredag 30. november, som ein del av fakkelfredag-arrangementet.

Lindborg fortel at innlevering av bygg kan gjerast tysdag 27. november, då i utstillingslokala. 

Utstillinga vert ståande heile desember månad. 

Julemarknadsdagane 2018 går av stabelen helga 8-9 desember.  

Les og: Uslåeleg stemning under julemarknadsdagane 2017

Fleire saker