Lokal | 09. okt. 2020

– Noko er fundamentalt gale med rundkøyringa

Kommentarane haglar - sånn svarer vegvesenet.

– Noko er fundamentalt gale med rundkøyringa
Eit skilt som varslar om glatt veg kom opp igjen i går. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 09. okt. 2020 09:20

Då ein Midtsiden-tipsar i går varsla om glatt køyrebane og glatt veg i rundkøyringa mellom Ulvenvegen og E39, nær Kolskogheiane, kom det tett med kommentarar på Facebook etter at vi delte notisen.

Nokre av kommentarane:

  • «Dette har ikkje noko med oljesøl å gjera, rundkøyringa har vore glatt frå dag éin»
  • «Den er glatt òg når det er tørr asfalt»
  • «Det er berre denne rundkøyringa, i heile Os og Bergen, at eg glir»
  • «Motorsyklistar unngår rundkøyringa»
  • «Eg har ringt tre gongar før for å varsla, det er rart at ikkje dei har høyrd om det før»

Fleire seier at dei har varsla om forholdet ei rekkje gongar, utan at det har skjedd noko anna enn at eit varslesskilt som fortel om glatt vegbane har stått utplassert nokre dagar.

I tillegg har Midtsiden snakka med nabo til rundkøyringa og representanar frå Os Taxi og Bjoarvik Trafikkskole.

– Har varsla ei rekkje gongar

Linda Ulvatne bur på Svegane, køyrer ofte gjennom rundkøyringa og har opplevd fleire nestenulykker etter at denne opna i mai 2018.

– Seinast for to veker sidan heldt eg på å få ein varebil i fanget, den kom med breisida mot meg då eg venta på ledig luke inn i rundkøyringa, fortel Linda.

Det er særleg retning frå Ulvenparken mot Kolskogheiane, om du skal ned på E39 mot Halhjem, som skal vera utfordrande. Men òg om du skal beint fram, retning Nore Neset.

– Du ser fleire ferske spor av utforkøyringar i rundkøyringa, og eg undrast over at ikkje vegvesenet tar dei mange varslene på alvor. Det er heilt tydeleg at noko er fundamentalt gale med denne rundkøyringa, anten det er vegdekket, doseringa eller begge delar.

Det er fleire ferske spor etter utforkøyringar i rundkøyringa. (Foto: KVB)
Det er fleire ferske spor etter utforkøyringar i rundkøyringa. (Foto: KVB)

Glei fleire meter

Christian Sande frå Os Taxi opplevde sjøl å gli fleire meter då han for 2-3 veker sidan var på veg frå Uno X mot Kysthospitalet i Hagavik for å henta ein pasient.

– Asfalten var tørr, men det var som å køyra på glattkøyringsbane. Det var sånn at eg måtte stoppa og sjekka dekka mine etterpå, seier Sande.

Dekka var fine.

– Eg åtvara kollegaene mine og ein av dei varsla Vegtrafikksentralen. Det viste seg at fleire av dei har opplevd det same.

Eit skilt kom opp, men var vekke igjen etter nokre dagar.

Arne Bjoarvik i Bjoarvik Trafikkskole seier at køyreskulen er godt kjent med at denne delen avUlvenvegen, og rundkøyringa i seg sjølv, ofte er glatt.

– At nylagt asfalt kan vera glatt når den er ny, er ei kjent sak. Men denne vegen er ikkje så ny lenger, og fleire eg kjenner har opplevd nestenulykker på vegen, seier Arne.

– Eg vil tru at det er same problem som var i svingen etter kontrollflaten i Hjellemarka, retning Bergen, for nokre år sidan. Der måtte dei skrapa opp asfalten så den blei meir ru, etter fleire ulykker i same sving.

– Ei mogleg garantisak

Vegtrafikksentralen fortel at dei i går sendte entreprenør til staden. Vedkomande fann ikkje spor av oljesøl, men sette opp varselskilt om glatt vegbane, «for sikkerhets skyld».

Då vi fortalte om kommentarane viste dei oss vidare til byggeavdelinga i Statens vegvesen.

– Sidan dette er ei nybygd rundkøyring, og del av E39 Svegatjørn-Rådal, er det opp til prosjektleiinga å underøkja om denne har feil eller manglar. I så fall er det ei garantisak, seier Håkon Toverud.

– På generelt grunnlag, kva kan vera feilen om ei ny rundkøyring er for glatt?

– Asfalten kan vera for tett. Det er fleire komponent i ei asfaltblanding, om blandinga er feil kan vegen bli for glatt.

– Heilt nytt for oss

«Eit dekorativt og tryggare stykke fylkesveg» blei sagt då dei 700 nye meterane av Ulvenvegen, med den nye rundkøyringa, sto klar i midten av mai 2018.

Dekorativt, ja, men tryggare? Kanskje ikkje for andre enn mjuke trafiantar, som no fekk fortau.

I prosjektleiinga i E39 Svegatjørn - Rådal har dei ikkje notert varslane som har kome på rundkøyringa ved Ulvenvegen.

– Dette er heilt nytt for oss, seier prosjektleiar Kelly Iversen.

– Eg vil undersøka kvifor desse meldingane ikkje har blitt vidaresendt, og kven som har sett opp desse skilta med varsel om glatt veg, utan at vi har fått beskjed. Og så må vi sjå nærmare på rundkøyringa.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.