Sport | 10. des. 2019

Uviss framdrift for kampsportlokalet på Kuventræ

Prisen blei høgare enn kva kommunen har i budsjettet.

Uviss framdrift for kampsportlokalet på Kuventræ
Dette lokalet skal innreiast til kampsport, men står i desember «urørt». Pengar har både blitt sett av og kome inn frå fylket, men foreløpig ikkje nok. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 10. des. 2019 12:04

Os Karateklubb fekk seg eit løft då dei i august 2018 flytta treningsøktene frå gymnastikksalen ved Os ungdomsskule til den nye hallen i Os Idrettspark på Kuventræ.

Også Os Taekwon-do Klubb har treningskvardagen sin i hallen.

Men begge kampsportane bruker matter og utstyr som hadde vore praktisk å sleppa å dra fram frå lager, dessutan har Os kommune ønskje om å innreia og bruka alt areal i idrettsparken.

Derfor har dei planar om å rusta opp blant anna eit lokale som tidlegare blei brukt som klasserom, som no ligg i overgangen mellom ny og gamal hall.

Fekk pengar frå både fylke og kommune

I september i fjor fekk Os kommune tildelt 1 million kroner av «Utval for kultur, idrett og regional utvikling», KIRU, i Hordaland fylkeskommune.

Dette er investeringsmidlar til idrettsanlegg, øyremerkt Os Idrettspark, ein søknad Norges Kampsportforbund slutta seg til.

I tillegg sette Frp, Høgre og Venstre i fjor haust av 3,7 millionar ekstra (det låg inne 5 mill frå før) i budsjettet for 2019 til turngrop og innreiing av ekstraareal Os Idrettspark.

– Dyrare enn venta

Eit år seinare er det ingenting som har skjedd i det ledige lokalet.

– Prosjektet har vore ute på anbod, men tilboda vi fekk inn har høgare pris enn kva som ligg i budsjettet, seier prosjektleiar i Os kommune, Ole-Håkon Sælen.

Blant årsakene til dei høge prisane er krav om branntekniske tiltak det ikkje var tatt høgde for i budsjetteringa. Anbodskonkurransen blei avlyst.

– Vi vil prøva å finna ei løsing sånn at vi får framdrift i prosjektet igjen. Eg er faktisk på veg til eit møte om dette no, seier Sælen.

Han kunne på strak arm ikkje fortelja kor stor forskjellen på budsjett og tilbod var, og vil førebels ikkje seia korleis dei kan koma i mål.

– Det er dette vi skal diskutera no. Så får vi sjå om og når det blir lagt ut ny anbodskonkurranse. Men når finansieringa er klar kan det gå fort å få salen klar til bruk.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.