Korona | 09. sep. 2021

9,3 millionar til koronaråka kultur og idrett

Arrangørar av kultur- og idrettsaktivitet som har blitt råka av koronapandemien, kan no søkje Vestland fylkeskommune om støtte.

Frå Eat, Move, Sleep-cup på Kuventræ i 2018, som Os Fotball måtte avlysa også i år. (Ill. foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 09. sep. 2021 13:40

Det er difor i hovudsak statlege styresmakter som har teke på seg å kompensere for tap. Likevel har både Vestland fylkeskommune og fleire av kommunane i fylket sett i verk eigne ordningar for å bøte på konsekvensane av krisa.

Hovudutval for kultur, idrett og integrering vedtok 8. september vedtok å lyse ut 9,3 nye millionar.

– Vi veit framleis ikkje korleis situasjonen vil bli for kultur- og idrettsaktivitet framover. Men planane til staten er at aktiviteten skal opp mot det normale i løpet av hausten, seier Stian Davies, leiar for hovudutval for kultur, idrett og integrering.

– Vi håpar at midlane vi no lyser ut, skal vere med og hindre fråfall og ikkje minst stimulere til å gjenoppta aktivitet.

I utlysing av midlane kan både enkeltorganisasjonar og aktørar og nettverks-/paraplyorganisasjonar søkje. Sistnemnde kan så vidareformidle til medlemer eller deltakarar, der dei ser det er størst behov.

Søknadsfristen er 10. oktober.

Du kan lesa meir om ordninga på vestlandfylke.no.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.