Korona | 09. sep. 2021

9,3 millionar til koronaråka kultur og idrett

Arrangørar av kultur- og idrettsaktivitet som har blitt råka av koronapandemien, kan no søkje Vestland fylkeskommune om støtte.

9,3 millionar til koronaråka kultur og idrett
Frå Eat, Move, Sleep-cup på Kuventræ i 2018, som Os Fotball måtte avlysa også i år. (Ill. foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 09. sep. 2021 13:40

Det er difor i hovudsak statlege styresmakter som har teke på seg å kompensere for tap. Likevel har både Vestland fylkeskommune og fleire av kommunane i fylket sett i verk eigne ordningar for å bøte på konsekvensane av krisa.

Hovudutval for kultur, idrett og integrering vedtok 8. september vedtok å lyse ut 9,3 nye millionar.

– Vi veit framleis ikkje korleis situasjonen vil bli for kultur- og idrettsaktivitet framover. Men planane til staten er at aktiviteten skal opp mot det normale i løpet av hausten, seier Stian Davies, leiar for hovudutval for kultur, idrett og integrering.

– Vi håpar at midlane vi no lyser ut, skal vere med og hindre fråfall og ikkje minst stimulere til å gjenoppta aktivitet.

I utlysing av midlane kan både enkeltorganisasjonar og aktørar og nettverks-/paraplyorganisasjonar søkje. Sistnemnde kan så vidareformidle til medlemer eller deltakarar, der dei ser det er størst behov.

Søknadsfristen er 10. oktober.

Du kan lesa meir om ordninga på vestlandfylke.no.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.