Politikk | 20. des. 2021

Får dobbel korona-lønn

Avtalen gjelder fra i dag, 20. desember.

Lærarane er blant dei som får ekstra godt betalt etter ny korona-avtale. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 20. des. 2021 16:26

Pressemelding:

KS har i dag inngått en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene som minst fordobler betalingen for ekstraarbeid under koronapandemien.

Avtalen gjelder fra i dag, 20. desember 2021, og ut april 2022.

Den åpner for å bruke merarbeid og overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft.

300 prosent overtid

For arbeid utover full stilling, erstatter avtalen overtidstilleggene i hovedtariffavtalen med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid på helge- og høytidsdager er tillegget 300 prosent.

Dette innebærer minst en fordobling av dagens tillegg.

Deltidsansatte får samme satser hvis de har mer enn 20 timer samlet arbeidstid i løpet av en uke.

Ledere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene får i avtalen inntil 20 ekstra fridager i 2022. Disse kan også tas ut som ekstra daglønner.

Avtalen åpner for utvidete rammer for overtid og samlet arbeidstid ut over hovedreglene i arbeidsmiljøloven.

Lærere får dobbel lønn

Undervisningspersonale har egen arbeidstidsavtale, som er grunnlag for denne koronaavtalen.

Den nye avtalen innebærer at lærere får dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning (vikartimer) som følge av koronarelatert fravær, eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt oppfølging av enkeltelever.

– Ekstraordinær innsats

– Ansatte og ledere i kommunene og fylkeskommunene har gjort, og gjør, en formidabel innsats under koronapandemien. Dessverre ser det ut til å bli behov for ekstraordinær innsats også i tiden som kommer, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

– KS er glad for at partene har lykkes med å bli enige om en veldig god avtale. Den kan motivere deltidsansatte til merarbeid og utvider adgangen til å bruke overtid, med mest mulig bruk av frivillighet. Samtidig får ansatte en solid ekstra kompensasjon.

Avtalen er inngått mellom KS og forbundene i LO, Unio, YS og Akademikerne.

Norsk Sykepleierforbund er de eneste som foreløpig ikke har sluttet seg til avtalen.

Avtalen gjelder fra i dag, 20. desember 2021, og ut april 2022. Det er en sentralt inngått avtale som de lokale parter kan velge å bruke hvis det er behov for ekstra arbeidskraft i månedene framover.

– KS anbefaler våre medlemmer å inngå en slik avtalehvis det er behov for å mobilisere arbeidskraft. Vi tilbyr selvsagt Norsk Sykepleierforbund å tiltre avtalen når som helst, sier Gangsø.

Partene er enige om at merarbeid og overtidsarbeid i størst mulig grad skal baseres på frivillighet fra ansattes side.

Lederne i kommunene må være særskilt oppmerksomme på at arbeidsbelastningen ikke blir for stor, for å forhindre uheldige fysiske eller psykiske belastninger og for å ivareta sikkerhetshensyn. For å skape mest mulig forutsigbarhet, skal det tilstrebes at all arbeidstid planlegges så tidlig som mulig.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.