Samferdsle | 01. mai 2023

Hva var reisevanene våre i 2022?

Reisevaneundersøkelsen for 2022 viser hva folk mener om kollektivtilbudet og hvor mye vi reiser med bil, sykkel, kollektivtransport og føtter.

Hva var reisevanene våre i 2022?
TRENDENE: Reisevaneundersøkelsen for 2022 viser at andelen som bruker gange som hovedtransportmiddel øker, og andelen som reiser kollektivt er på vei opp etter pandemien.(Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen).
Nora Flatseth Trippestad
Nora Flatseth Trippestadmandag 01. mai 2023 13:41

Oskar Kleven er sjefsingeniør i Statens vegvesen.

I en pressemelding forteller han om resultatene fra reisevaneundersøkelsen for 2022.

Den viser at andelen som bruker gange som hovedtransportmiddel øker, og at antallet som reiser kollektivt er på vei opp etter pandemien.

Andelen reiser gjort til fots har økt over hele landet, fra 20 prosent i 2019 til 23 prosent i 2022.

Vi går mest i de fire største byene.

Andelen kollektivreiser var høyere i fjor enn i 2021.

– Likevel ligger vi under nivået for kollektivreiser før pandemien. I 2019 var andelen kollektivreiser på elleve prosent. I 2021 var den på syv prosent, og i 2022 har denne økt igjen til ni prosent.

Hva er meningen med å undersøke reisevanene?

De nasjonale reisevaneundersøkelsene er gjennomført av Opinion AS, på vegne av både Samferdselsdepartementet og transportvirksomhetene i Norge.

Resultatene viser hvor mye og hvordan vi reiser, både kort og langt.

De brukes til å planlegge og utvikle landets transportsystemer.

Dette mener folk om kollektivtilbudet

I 2022 mener hele 53 prosent at tilgangen til kollektivtransporten er god.

Fortsatt er det 35 prosent som opplever at de har mangelfullt kollektivtilbud, mens tolv prosent synes tilgangen til kollektivtransport er middels.

De siste årene har oppfatningene av kollektivtilbudet blitt mer polarisert – andelen som synes enten det er svært godt eller svært dårlig øker.

Vi reiser mindre kollektivt enn før pandemien

Bruk av kollektivtransport til alle typer reiser viser en nedgang fra 2019 til 2021 og 2022.

Også på reiser til og fra arbeid har bruken av kollektivtransport gått ned.

Kollektivandelen på arbeidsreiser var på 14 prosent i 2022 og elleve prosent i 2021, mens den var på hele 18 prosent i 2019.

I de største byene er bruk av kollektivtransport økende, med oppgang fra 2021 til 2022 i alle de fire største byområdene.

Andelen sykkelreiser øker, andelen bilreiser reduseres

I 2022 skjedde 50 prosent av alle reiser som bilfører. Dette er en reduksjon fra 55 prosent i 2021 og 54 prosent i 2020.

Det var kun fem prosent av reisene som foregikk med sykkel i 2022. Dette er likevel en økning fra 2021, hvor andelen reiser på sykkel var fire prosent.

Det nasjonale målet for sykkelbruk er en andel på åtte prosent av alle reiser. For de store byene er målet at sykkelandelen skal være 20 prosent.

Færre daglige reiser

Det har vært en stadig synkende trend i antall daglige reiser fra 2009 til 2022.

Reisevaneundersøkelsen for 2022 viser en liten nedgang i antall daglige reiser nasjonalt, fra 2,5 i 2021 til 2,4 i 2022.

I 2019 ble det registrert 2,8 daglige reiser.

Mens antall daglige reiser gikk ned nasjonalt, økte antall daglige reiser per person i de største byene fra 2021 til 2022, står det i pressemeldingen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.