Brann og beredskap | 15. apr. 2023

Ikkje alle treng å ringa brannvesenet

Bålforbod frå i dag - med visse unntak.

Ikkje alle treng å ringa brannvesenet
Bålforbodet gjeld frå i dag, men det er visse unntak. (Bilde frå Kobbavågen. Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 15. apr. 2023 07:25

Frå i dag og fram til 15. september er det forbode å tenna bål.

Om du vil tenna bål i denne perioden må du i utgangspunktet søka om godkjenning frå Bjørnafjorden brann og redning.

– Du kan gjera opp eld om det er tydeleg at bålet ikkje utgjer fare for brann, seier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i ei pressemelding.

Kommunen og brannvesenet har laga sin eigen rettleiar for bålbrenning. På kommunen si heimeside finn du meir informasjon.

Her er nokre unntak frå bålforbodet:

  • Brenning av hageavfall
  • Sankthans-bål
  • Grilling

Om du for eksempel lager bål i snø eller i svært vått terreng - er det lov - men framleis og alltid på ditt ansvar.

Du kan brenna hageavfall i hagen din heile året, med unntak av i totalforbodsperiodar med stor brannfare.

Men du skal visa omsyn til naboar, og du må hugsa at det er ulovleg å brenna søppel og spesialavfall, som til dømes byggematerialar, plast og store mengder papp.

Sankthans-bål treng du ikkje søkja om, men du må ha lov hos grunneigar, om eigedomen er privat.

Under det generelle bålforbodet er det lov til å grilla i eigen hage, i parkar og ved sjøen, så sant du har trygg avstand frå vegetasjon.

Du kan òg bruka grill- og bål- plassar som er tilrettelagde av kommunen.

Nokre råd:

  • Bålet må ha god avstand til bygningar, vegetasjon og brennbart materiale.
  • Du må ta omsyn til vind, og ha rikeleg med sløkkevatn tilgjengeleg
  • Ein ansvarleg vaksen må vere til stades
  • Det er ikkje lov å brenna søppel eller spesialavfall, som til dømes trykkimpregnerte materialar.

Eit bål som brenn i seks timar

Når du først skal laga bål, lager du bålet på same måte kvar gong? Litt tynne kvistar i botnen, lett ved oppå og stadig påfyll?

Har du høyrd om reflektorbål, stjernebål eller bålet som brenn i seks timar utan påfyll; pagodebål?

Pagodebål eignar seg dessutan å tenna i snø eller på anna vått underlag, og set mindre spor i naturen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.