Brann og beredskap | 15. mars 2022

Tett med grasbrannar i nabokommunane

– Marginane er små, det er fort gjort å mista kontrollen over bål og bråtebrenning.

Brannsjef Eivind Hovden. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 15. mars 2022 09:34

I går var det gras- og lyngbrann åtte stadar på fem timar, blant anna i Austevoll, på Stord og i Fana.

Fleire stadar måtte bustadar evakuerast.

– Vi var ikkje over i andre kommunar for å hjelpa denne gong, men var klare for at det kunne koma telefon både frå nabokommune og eigen kommune, seier brannsjef i Bjørnafjorden, Eivind Hovden.

– No har vi litt anna jordsmonn og vegetasjon her, enn i nokre av desse kommunane som går igjen når det kjem til skogbrannfare, men det byrjar å bli veldig tørt her òg, så folk bør tenkja seg godt om før dei tenner bål eller startar med bråtebrenning, åtvarar han.

Oppdatert: I skrivande stund kom det melding om brann i terreng i Gjerdevegen på Fusa-sida av fjorden. Den skal raskt ha kome under kontroll.

Endra vindstyrke kan skapa problem

I dag er det éin månad til bålforbodet i Bjørnafjorden trer i kraft.

– Vi ser at 15. april er noko seint, men bålbrennar sit uansett årstid med ansvaret.

– Det er også berre hageavfall som er lov å brenna, byggematerialar, for eksempel, skal ikkje på bålet.

Hovden ser også at enkelte som har førebudd seg godt, lett kan mista kontrollen.

– Dei gongane vi har hatt krevjande brannar i terreng, har det gjerne kome etter auke i vindstyrke. Bråtebrennar har gjerne førebudd seg godt med både sløkkevatn og mange nok folk, men så kjem det ein ettermiddagsbris, og då bli marginane små.

Nokre råd:

  • Bålet må ha god avstand til bygningar, vegetasjon og brennbart materiale.
  • Du må ta omsyn til vind, og ha rikeleg med sløkkevatn tilgjengeleg
  • Ein ansvarleg vaksen må vera til stades
  • Det er ikkje lov å brenna søppel eller spesialavfall, som til dømes trykkimpregnerte materialar.

Kommunen og brannvesenet har laga sin eigen rettleiar for bålbrenning. På kommunen si heimeside finn du meir informasjon.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.