Helse | 23. nov. 2023

Kreftforeningen advarer Bjørnafjorden kommune

– Kan sette kommunen sitt arbeid flere tiår tilbake.

Kreftforeningen advarer Bjørnafjorden kommune
Distriktsleiar Geir Vangsnes. (Foto: Kreftforeningen)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 23. nov. 2023 10:38

Geir Vangsnes, distriktsleiar i Kreftforeningen, har sendt eit brev til kommunestyremedlemmane i Bjørnafjorden.

Brevet er skrive i samband med budsjettarbeidet og administrasjonen sitt forslag om å redusera kreftomsorga ved å fjerna kreftkoordinatorstillinga.

Vangsnes åtvarar mot dette, kallar kreftkoordinatorstillinga «en liten post på et kommunebudsjett» og understreker at stillinga både gir mange gode, viktige tenester for pasientar og pårørande, og at stillinga er avlastande for andre tenester.

Vi har fått løyve av distriktsleiar å gjengi heile brevet:

Til kommunestyrerepresentantene i Bjørnafjorden kommune.

Viser til foreslått ytterligere kutt i kreftomsorgen ved å fjerne kreftkoordinatorstillingen i Bjørnafjorden kommune.

Vi i Kreftforeningen forstår at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, men vil advare mot å tro at dette kuttet vil bidra til å løse situasjonen.

I årene fremover vil kommunen trenge den kreftfaglige kompetansen som kreftkoordinator besitter. Bjørnafjorden hadde 222 nye krefttilfeller i 2022, og har i dag 1400 innbyggerne som lever med og etter kreftsykdom.

Dette er et tall som bare vil øke i årene som kommer. I Kreftregisteret sine fremskrivninger viser det at allerede i 2030 vil det være en økning på 42 % krefttilfeller hos menn og 27 % økning hos kvinner.

I tillegg til at antallet pasienter vil øke, øker også kommunen sine oppgaver i oppfølgingen.

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter implementeres i disse dager. Dette er et tilbud som starter i sykehuset og hvor kommunen skal følge opp kreftpasienten med to ulike kartleggingssamtaler igjennom forløpet.

Hverken kartleggingen som skal skje, eller hvem som skal bidra til å støtte kreftpasienten i de behovene som avdekkes i pakkeforløpet er nevnt i budsjettdokumentet.

Ytterligere nedlegging av den kommunale kreftomsorgen vil gi store konsekvenser for både kapasitet og kompetanse i oppfølging av kreftpasienter, kreftoverlevere, pårørende og etterlatte både barn og voksne, og vil fjerne den totale kreftfaglige kompetansen som er tilgjengelig for innbyggere og ansatte i kommunen når en allerede har fjernet kreftteam, rehabiliteringstilbud til gruppen, og andre funksjoner som alvorlig syke har hatt tilbud om tidligere.

Nedlegging av kreftkoordinatorfunksjonen setter kreftomsorgen i Bjørnafjorden kommune flere tiår tilbake.

Kreftkoordinator i Bjørnafjorden fremmer samarbeid mellom «siloene» i kommunen, fremmer samarbeid med frivilligheten og ser muligheter og deler og hever kompetanse på et område og for en gruppe som vil øke i fremtiden. Kreftkoordinator er også en verdifull veileder for annet helsepersonell i kommunen, og sørger for god faglig forsvarlighet i oppfølging av kreftrammede i alle faser i hele kommunen.

Kreftkoordinator gir pasienter og pårørende veiledning, råd og kompetanse som gjør dem tryggere og bidrar til at de kan mestre en krevende livssituasjon på en bedre måte, og støtter dem tilbake til livet, slik at de kan gjenoppta arbeid og andre viktige områder i livene sine.

Dette bidrar til at pasienten og pårørende i mange tilfeller trenger færre tjenester fra kommunen, og kan bidra til at pårørende for eksempel kan fortsette å jobbe, til tross for krevende hjemmesituasjon.

Den forebyggende effekten av å støtte mennesker og familier i kriser og sorg er stor – og helt avgjørende for hvordan de skal kunne stå i livene sine videre. Uten kreftkoordinator vil tilbudet til denne gruppen forsvinne og presset på de andre tjenestene øke.

Til slutt vil vi vise til en rapport (link til PDF) som Oslo Economics gjennomførte som viste det at det var besparende for kommuner å ha kreftkoordinator som del av sitt kommunale tjenestetilbud.

En kreftkoordinator er en liten post på et kommunebudsjett, men gir mange gode viktige tjenester for pasienter og pårørende, og er avlastende for andre tjenester.

På vegne av kreftrammede i Bjørnafjorden ber vi kommunestyret unngå å rasere den kommunale kreftomsorgen og sørge for at de mer enn 220 innbyggerne i kommunen som vil få en kreftdiagnose hvert år, får den støtte og veiledning som de fortjener.

Vi håper at det er politikere og partier i kommunestyret som vil sikre videreføring av kreftkoordinator-funksjonen. Kreftforeningen er tilgjengelige for spørsmål, samtaler og møter hvis dere ønsker det.

Geir Vangsnes
Distriktsleder, Kreftforeningen

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.