Kultur | 17. sep. 2022

Lager ungdomscamp på Strøno

Byr på taco, bordtennis, playstation og overnatting.

Ungdomshuset Alvheim på Strøno. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 17. sep. 2022 07:17

I kveld er det ungdomscamp i ungdomshuset Alvheim i Nordstrøno, med sjanse for overnatting frå laurdag til søndag. Arrangør er ungdomslaget Havglimt.

– Ungdomane kjem i 17-tida, så lager vi taco til alle. Utover kvelden og natta kan dei gjera som dei vil, spela musikk, dataspel, bordtennis, dart, sjå film eller dansa, fortel styremedlem Hanne Hansen.

Ungdomshuset Alvheim har både peisestove, storsal oppe og gamlesalen, som er rigga med sofa, playstation og har fleire instrument lagra.

Har plass til fleire

– Dette var eit fast arrangement tidlegare, med ulik mengde deltakarar. I 2019 blei det avlyst grunna få påmeldte, og dette er første ungdomscamp etter pandemien.

Fredag midt på dagen var det rundt 20 påmeldte, minst 15 av dei vil også overnatta.

– Ungdom frå ungdosskulealder og opp til 18 år er velkomne, og det gjeld ikkje berre ungdom frå Strøno. Fleire av desse har tatt med seg venar frå Nore Neset, og vi har plass til fleire.

Til no er det stort sett frå ungdomsskulealder, men Hanne håper at også dei på knappe 18 vil bli med.

– Det er kjekt for alle når det er miks i alder.

– Arrangementet er gratis, men vi bør helst ha påmelding, spesielt om dei vil ha mat.

– Men ungdomen kan også koma innom utan å ha meldt seg på.

Ei helg for «arvtakarane»

Tidlegare var det mange som hadde lan under ungdomscampen.

– Det kan dei i år òg, om dei vil. Vi er minst 2-3 vaksne som er her med dei gjennom natta, og så er dei med oss og lager frukost og ryddar når dei vaknar søndag.

Hanne gler seg over at ungdomen også bruker ungdomshuset.

– Det er jo dei som skal overta, vi som styrer i dag er jo ikkje ungdomar lenger, seier ho og ler.

Ungdomshuset blir blant anna brukt til pubkveld den første fredagen i månaden, til bingo med fast freksvens og utleige til blant anna bursdagar og bryllaup.

– På 17. mai har vi familiearrangement med kafé, luftgeværskyting og andre aktivitetar, det er årleg basar og ungdomslaget arrangerer Ervikiaden, ikkje i huset, men for ungar i Ervikane fortel leiar i ungdomslaget, Pål Strønen.

– Havnechefen leiger kjøkkenet vårt, og bruker dette til catering og større arrangement. Det hjelper på inntektene, særleg under pandemien var dette ei av få inntekter til ungdomslaget.

– No etter pandemien har vi hatt mykje bruk av huset, ein vår og sommar med mykje utleige.

Tok aldersgrensa ned

For to veker sidan fortalte neste års russekull at dei har vanskar med å finna lokale for leige til arrangement i opptakten til russetida.

Hegglandsdalen Grendalag har funne ein mal som fungerer, og leiger ut ungdomshuset også til yngre.

– Korleis er reglane på Strøno?

– Vi har litt andre forhold, med fleire bustadar tett på huset som vi ønskjer å ta omsyn til. Likevel har vi også ope for at ungdom kan bruka huset, men det gjeld lokal ungdom med medlemsskap i ungdomslaget.

Aldersgrensa er i nyare tid tatt ned frå 25 til 18 år for å leiga, men med fleire vilkår, som blant anna inneheld vakthald og gjesteliste.

– Det er klart at ungdom skal få bruka ungdomshuset, men vi må passa på at både huset og nabolaget blir tatt vare på, seier Strønen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.