Empire er historie, men Baronen blir likevel ikkje nytt namn på utestaden ved Baronselvo. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Empire er historie, men Baronen blir likevel ikkje nytt namn på utestaden ved Baronselvo. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Namnekrøll for ny utestad

Det er berre plass til éin Baron på Os.

Kjetil Vasby Bruarøy
18. oktober 2018 - 10:13

Utestaden i Telthuskvartalet er under ombygging, og skal endra målgruppe frå unge vaksne til dei over 25 år.

I same omgang skal namnet endrast, «Empire» er historie og «Baronen», som innehavar Bjarte Andersen ville døypa den om til, er likevel ikkje aktuell.

– Vi stussa då vi las saka, både over namnevalet og over at han valte dette sjølv om han allereie visste at det er eit selskap i Os som heiter Baronen AS. Han sa spøkefullt at Baronen kunne levera lyd til Baronen, men vi tenker det er greit om han kallar utestaden noko anna, seier ein av fire eigarar, Tor Espen Skoglund.

Baronen AS blei starta tidleg i 2017 og leverer lyd til små konsertar.

– I tillegg har vi Baronsfestivalen, som rett nok er ein privat festival, men som har blitt arrangert sidan 2002. Sjølv om det er ulik type drift er vi geografisk for nær kvarandre til at vi tenker at dette er greit.

– Kva om det er «bråk på Baronen», eller om Baronen blir selt eller går konkurs. Det kan bli forvirring, og den eine kan lida for noko som har skjedd hos den andre.

Fann nytt alternativ

Andersen har full forståing, og sa seg umiddelbart villig til å finna eit anna namn.

– Eg er takksam for at dei sa ifrå, og at dei tok det med eit smil. Eg såg det ikkje frå deira side før eg fekk denne oppringinga.

– Samtidig ønskjer vi å ha eit namn knytt til staden, med Baronselva rett bak.

Nytt namn blir Baronessen.

– Denne gong har vi sjekka historikken til namnet, og også dette namnet er i bruk som firmanamn i Os. Men det er nokre år sidan kledebutikken var i drift, og vi har fått løyve av eigar, Roald Stigen, å bruka namnet.

 

 

Les meir om

Næringsliv Kultur