Meining | 15. juni 2023

Nytt svar til Brimsholm: På tide med realisme

DEBATT: Vil Høyre be de ansatte løpe enda raskere?

Nytt svar til Brimsholm: På tide med realisme
Asle Olsen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 15. juni 2023 10:08

Asle Olsen (SV) sitt andre svar på innlegg av Emil T. Brimsholm (H):

Velgerne fortjener å høre de reelle konsekvensene av de ulike valgene så de kan ta kloke og veloverveide avgjørelser ved valgurnene.

Derfor håper jeg Brimsholm fra Høyre, og resten av partiene som sier nei til eiendomsskatt, svarer ærlig på konsekvensene av dette valget.

Næringslivet bidrar på mange måter. De gir gaver til idrettslag og arrangement, og de gir innbyggerne våre en jobb å gå til i kommunen. Vi så nylig oppslag om hvordan Sparebanken Vest delte ut flere millioner til frivillige i kommunen.

Dette er vi selvfølgelig glade og takknemlige for. Næringslivet er viktig og SV ønsker absolutt mer næringsliv i kommunen. Det betyr likevel ikke at det er løsningen på alt, slik Høyre ser ut til å tro.

Kommunen må enten kutte for 160 millioner eller øke inntektene tilsvarende i løpet av de neste årene. Ikke om 10, 20 eller 30 år, men innen maksimalt 5 år.

Det er dette tidsperspektivet man må huske på når man betrakter ideen om å øke inntektene.

Kutt i akvakultur

I sitt svar til meg peker Brimsholm på akvakultur, som er en av to næringer som faktisk gir kommunen direkte inntekter (den andre er kraft). Problemet er at vi får ingen nye oppdrettsanlegg i sjø (kun anlegg i sjø teller med i Havbruksfondet) de nærmeste årene, så også her er potensialet for inntektsvekst på kort sikt tilnærmet null.

Faktisk må vår region kutte 6 % fordi vi fikk «rødt lys» i 2022 på grunn av for mye lakselus (kjelde: regjeringen.no).

Brimsholm peker også på økt inntektsskatt om det blir flere arbeidsplasser i kommunen, men arbeidsledigheten i kommunen er tett på null, noe som betyr at potensialet for økte inntekter for kommunen her også er lavt.

Om en innbygger i kommunen bytter jobb fra en jobb i Bergen til en ny jobb her i kommunen så vil det kun gi kommunen økt inntekt om personen får en høyere lønn, og selv da blir effekten for kommunen liten.

Morsomt at Høyre peker på formuesskatten som inntektskilde

Så er det litt morsomt at Brimsholm og Høyre peker på formuesskatten som en ekstra inntektskilde. Ikke bare fordi næringsutvikling og etablering ikke vil gi noe særlig økt formue på kort sikt, men også fordi dette er en skatt Høyre er imot!

Hadde det vært opp til dem hadde ikke kommunen fått en eneste krone fra formuesskatt.

Om vi hadde fått næringsetablering som øker formuen til noen bosatt i kommunen med 100 millioner kroner, og det er ikke lett på et par år, så vil det gi kommunen litt over en halv million i ekstra inntekter. Vi mangler 160 millioner.

Potensiale til å øke inntektene er altså veldig begrenset. Det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke skal ta kloke valg og gjøre det vi kan for å øke inntektene, men det løser ikke den økonomiske utfordringen vi står i.

Ingen svar på spørsmål

Istedenfor å tåkelegge debatten ved å fokusere på små inntekter, som i stor grad er lik for alle parti, håper jeg Høyre snart kan si noe mer om hva som skal kuttes.

Brimsholm hoppet dessverre bukk over de direkte spørsmålene jeg stilte ham.

Jeg gjentar dem derfor:

  • Vil Høyre stemme for å gjennomføre resten av kuttene fra PwC-rapportene
  • Vil Høyre legge ned alle skolene og barnehagene som er foreslått?

Hvis Brimsholm svarer ja på begge disse spørsmålene så mangler Høyre fortsatt 50-60 millioner for å få budsjettet i balanse. Hvis han svarer nei mangler de mer.

Hvor konkret skal disse pengene hentes fra?

Det er valg til høsten, og mange parti prøver å unngå å svare på disse spørsmålene.

Velgerne fortjener å høre de reelle konsekvensene av de ulike valgene så de kan ta kloke og veloverveide avgjørelser ved valgurnene, derfor håper jeg Brimsholm fra Høyre, og resten av partiene som sier nei til eiendomsskatt svarer ærlig på konsekvensene av dette valget.

Hvis Høyre planlegger å kutte kraftig i bemanningen i eldreomsorgen og å be de ansatte løpe enda raskere, bør de si det høyt før valgdagen.

Hvis de er enige internt om at skoler skal legges ned, så er det av stor interesse for dem det gjelder.

Nå er ikke tiden for tåkeprat og urealistiske lovnader om økte inntekter og fremdeles gode tjenester uten eiendomsskatt. Til det er konsekvensene for folk og bedrifter i kommunen for store.

Asle Olsen
1. kandidat, Bjørnafjorden SV

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.