Helse | 10. feb. 2023

Har opna nytt tilbod om rask psykisk helsehjelp

Tilsvarande tilbod i andre kommunar har dokumentert svært god effekt.

Har opna nytt tilbod om rask psykisk helsehjelp
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 10. feb. 2023 10:43

Bjørnafjorden kommune opplyser i dag at dei no tilbyr programmet Rask psykisk helsehjelp til vaksne.

– Tilsvarande tilbod i andre kommunar har dokumentert svært god effekt.

Rask psykisk helsehjelp er eit kortvarig behandlingstilbod til deg over 18 år med milde til moderate symptom på depresjon, angst, søvnvanskar eller begynnande rusutfordringar.

Tilbodet er basert på behandlingsforma kognitiv åtferdsterapi. Kognitiv terapi handlar om innsikt i samanhengen mellom tankar, handlingar og følelsar. Eit viktig mål er å bryte dei sjølvforsterkande onde sirklane som opprettheld psykiske helseproblem.

I samband med informasjonsskrivet har kommunen delt denne videoen:

Om kurshaldarane

Maren Millen Assev, Hildegunn Breivik og Ane Rørvik er spesialsjukepleiarar i avdeling for psykisk helse og rustenester i Bjørnafjorden kommune.

Maren har jobba med tilbodet Rask psykisk helsehjelp i Bergen og Livskrisehjelpen i mange år, og har hatt tilsvarande gruppetilbod i Bergen kommune.

Hildegunn og Ane jobbar med psykisk helsehjelp, mellom anna på Kontakto.

Karen Hope Nilsen frå Friskliv og meistring Bjørnafjorden vil bidra innan temaet søvnvanskar.

Tilbodet er ikkje eigna for dei som har behov for akutt gelsehjelp eller står i ei akutt livskrise, men passar for deg som:

  • Slit med overdriven grubling og bekymring
  • Er trist eller nedstemt over lang tid
  • Opplever at angst og indre uro begrenser deg
  • Opplever stress og belastning i kvardagen

Du kan lesa meir om kurset på kommunen si heimeside

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.