Meining | 04. mai 2023

Prærievinden

Leserinnlegg: Hvordan skal vi unngå å bli sovebygden utenfor Bergen?

Prærievinden
FRA BJØRNAFJORDEN VENSTRE: Ole Reinert Berg-Olsen (Foto: Birgit Cecilie Tarlebø)
Nora Flatseth Trippestad
Nora Flatseth Trippestadtorsdag 04. mai 2023 09:05

Professor Frank Aarebrot mente at den største trusselen mot Os og Bjørnafjorden var «bakevjespøkelset». At vi blir en soveby til Bergen. At vi bygger oss fra vår eksistens med veier, baner, bygninger og alt som hører med. At vi får en stor andel innbyggere som ikke forholder seg til Os som kommunesenter eller Fusa som en naturlig del av kommunen, men som heller bruker tilbudene i Bergen.

Så hvordan unngår vi dette? Hva skal til for at Bjørnafjorden blir en egen perle i perlekjedet og ikke slukt av Bergen? Hvordan skal vi unngå å bli sovebygden utenfor Bergen?

Vi er jo så mye mer! Vi har så mye identitet.

Sammenlignet med de andre omegnskommunene er Bjørnafjorden i særklasse. Vi har Ulven leir. Laks i Osvassdraget. Jettegryter i Fusa. Oselvarhåndtverk på UNESCO-listen. Oseana er en drøm. Solstrand er ett av landets beste hoteller. Kysthospitalet, som er en av våre mest arbeidsintensive arbeidsplasser i dag, vil være det også i fremtiden. Ole Bulls Villa på Lysøen er en attraksjon i Bjørnafjorden, selv om mange kanskje føler det har en tilhørighet til Bergen, ettersom villaen er en del av KODE og komponisthjemmene. På Fusa-siden har vi Holdhus kyrkje og ett av Norges beste fiskevann - Skogseidvatnet.

Alt dette, og alt som ikke er nevnt, må vi ta eierskap til. Vi må være stolte! Fortelle om det!

Og vi må forvalte det klokt.

Politikere synes alltid det er stor stas når man åpner en ny bro, tunnel eller vei. Men man vet aldri helt hvilke konsekvenser det får, eller i hvilken retning trafikken vil gå. Det siste tilskuddet til kommunen, ny E39, viser så langt at noen unntaksvis går mot kjøreretningen, og det er kanskje en følelse mange sitter med. Nå er veien her, hvilken rolle vil den spille? Hvilken vei går den?

Vil fremtidens innbyggere i Bjørnafjorden delta like mye i lokalmiljøet, eller vil de se mot Bergen i jobb og fritid?

Jo sterkere identitet Bjørnafjorden har, jo mer attraktiv blir kommunen for alle som bor her. Hva kan vi gjøre for å løfte det vi har opp og frem?

Vi må starte med det vi har.

Bjørnafjorden Venstre vil jobbe for å prioritere skole og skolestruktur. Hvis ikke starten på livet går bra for innbyggerne, vil det gjenspeile seg senere i form av mer utenforskap, mer arbeidsledighet, mer kriminalitet - kort sagt mer negative følger enn om skole- og barnehager forvaltes som grunnsteinen i vårt lokalsamfunn. Vi må gi skolene mulighet til å rekke over alt. Til å se barna og være trygge, gode utdanningsinstitusjoner som bidrar til flere solide og gode mennesker.

Det er ikke utypisk for innbyggere i omegnskommuner å reise vekk noen år i forbindelse med utdanning eller jobb. Men like typisk er det at en kommer tilbake til hjembygden når tiden er inne for å etablere seg med familie og barn. Det som taler mot en slik retur, er ofte mangelen på arbeidsplasser. Alle trenger jo en jobb! På den ene siden er vi heldige som har nærhet til Bergen, på den andre ønsker vi flere lokale arbeidsplasser. Det må være rom for gründere og dem som vil skape noe i vår kommune.

Lyseparken kan fort bli en sentral arena for flere arbeidsplasser dersom større aktører vil etablere seg. Vi vil jobbe for å ønske store bedrifter velkommen til Bjørnafjorden. Men alle bedrifter begynner et sted, derfor ønsker vi også å stimulere til mer vekst innen små og mellomstore bedrifter, ved å tilrettelegge for flere kontorfellesskap, mer samhandling og - ikke minst - en prioritert næringsavdeling i kommunen.

Og hvor vil vi egentlig helst bo? Ingen vil i hvert fall bo i en øde bygd, som i de gamle country & western-filmene der «tumbleweed» ruller over Main Street til lyden av ulende, kald prærievind.

Vi vil selvsagt bo der det skjer noe! Der det er konserter, restauranter, uteliv og folkeliv. Dette skjer ikke av seg selv. Kommunen må være en solid støttespiller til lokale initiativ innen kultur og underholdning.

I Nederland, i byer som tilsvarer Os i beliggenhet og størrelse, har man gjort noe spennende. Man har etablert underholdningskjøpesentre. Ikke helt ulikt Lagunen, der en har restauranter, butikker og kino, men et tilbud for ungdom utover dette. Det stimulerer spontanitetssøkende ungdom og gir et reelt fritidstilbud. Kommunen kunne kanskje tilbudt rimelig tomteland for dem som vil etablere virksomhet som skaper aktivitet for ungdom. Enten det nå er fritidstilbud eller underholdningstilbud. Poenget er at ungdom trenger steder å dra! “Det beste med Os er at det går så mange busser til Bergen.” er et sitat fra ungdom på Os ungdomsskule.

Miljø står også sentralt for Bjørnafjorden Venstre. Vi ønsker en ren kommune med naturmangfold, matjord, rene kystmiljøer og turstier. Ervikane og Vinnesholmen er perler. De, og alle andre vakre steder langs kystlinjen vår må holdes rene. Vi må legge vår stolthet i det.

Selv om klima er et globalt problem, kan vi fint la det bli en del av vår identitet å vise at vi bryr oss, ved å gå foran med klimavennlige løsninger når vi kan.

Å jobbe i takt med FNs bærekraftsmål viser seg etter hvert å være et konkurransefortrinn fremfor noe. Dette ser næringslivet først. Kysten vil forbli rik, havet er en enorm ressurs. Vi ligger perfekt plassert. Det skal lønne seg å drive bærekraftig næring i Bjørnafjorden!

Først og fremst handler det om å skape et godt liv for alle i Bjørnafjorden. Vi ønsker enda mer samarbeid mellom Os og Fusa for å få det til.

Bjørnafjorden er en kommune vi skal være stolte over! Vi er ingen drabantforstad eller soveby. Dette må vi vise frem ved å samhandle mer, løfte hverandre høyere opp og skape!

Team Venstre består av en ny generasjon politikere som ønsker å gjøre en innsats for Bjørnafjorden. Vi håper flere melder seg inn og deltar i lokaldemokratiet sammen med oss. Vi ser frem til valget og gleder oss til å jobbe! Du er herved invitert til å bli med å gjøre en innsats for ditt lokalmiljø!

Så kan prærievinden holde seg på E39 - der kromhestene kjører i 100, forhåpentligvis alltid i riktig retning!

Ole Reinert Berg-Olsen, 1. kandidat Bjørnafjorden Venstre Linda Bolstad Strønen, 2. kandidat Bjørnafjorden Venstre Olav Tveitnes, 3. kandidat Bjørnafjorden Venstre

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.