E39 Hordfast | 04. okt. 2021

Ramsar opp fordelar med indre trasé i brev til komande regjering

Håper forhandlingsdelegasjonane vil starta ei utgreiing.

Ordførar Trine Lindborg (Ap) og varaordførar Mikal Leigland (Sp) har signert brev til komande regjeringsmedlemmar. (Foto: Bjørnafjorden kommune)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 04. okt. 2021 11:06

Ordførar Trine Lindborg (Ap) og varaordførar Mikal Leigland (Sp) i Bjørnafjorden kommune har i dag oversendt brev til forhandlingsdelegasjonane i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, skriv ordførar i ei pressemelding.

– Vi ber dei ta initiativ til å utgreia ferjefri E39, indre trasé via tidlegare Fusa kommune.

«Vi er uroa over at kostnaden blir for høg med omsyn til det økonomiske handlingsrommet regjeringa vil få i åra framover. Vi ber derfor sondering-/forhandlingsdelegasjonane om å ta initiativ til å utgreie Hordfast indre trase via Fusa som eit alternativ til Solberg-regjeringa sitt traséval» skriv dei i brevet.

Så ramsar dei opp fordelar og ulemper med utgåande regjering sitt val, midtre trasé med bru over Bjørnafjorden

Fordel:

 • 15 min kortare reisetid Bergen - Stavanger

Ulemper:

 • Flytebru på s km må byggast som 4-felt, sjølv om det ikkje er trafikkgrunnlag for 4-felt. Dette gjer prosjektet unødvendig dyrt
 • Omfattande vedlikehaldskostnader av 5 km bru til evig tid
 • Store naturinngrep. Vil råke boreonemoral regnskog på Tysnes og skjergarden ved Røttinga
 • Seglingshøgde på 50 meter hindrar skip, plattformar/riggar å nå
  indre delar av Bjørnafjorden. Reduserer mogelegheit for
  næringsutvikling i austre deler av Bjørnafjorden
 • Stor innskrenking i eit av Sjøforsvaret sine viktigaste øvingsområde
 • Bompengar i storleiken 400 kr kvar veg vil ha ein betydeleg
  avvisningseffekt på lokaltrafikk. Vil truleg vere behov for ein
  vesentleg lengre periode med bompengar for å finansiere prosjektet

Lindborg og Leigland ser for seg fleire fordelar med indre trasé:

 • Kan byggast ut etappevis
 • Kan bvggast som 2-felts, (3- eller 4-felts på delstrekk ved behov)
 • Kan koplast saman med E134 «Hordalandsdiagonalen» Odda - Bergen. E134 og E39 kan dele trase frå Eikelandsosen til Bergen.
 • Stor auke i samfunnsnytta for både E134 og E39.
 • Knyter indre og ytre delar av fylket saman
 • 3 timer kortare reisetid Oslo - Bergen med E134 Hordalandsdiagonalen
 • 30 min kortare reisetid Eikelandsosen - Bergen med E39 Hordfast indre trasé

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

 • Tilgang til alt innhald
 • Under 37 kr/veka
 • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.