Ti år som styreleiar: Per Eide-Olsen med tilbakeblikk og tankar om framtida

Han fekk ein tøff start som styreleiar. No nærmar det seg fest, og Eide-Olsen trer til side før hotellet blir bygd.

Per Eide-Olsen har vore styreleiar i sameiget frå Os Sjøfront for ti år sidan var innflyttingsklart. (Foto: Helge Hansen, magasinet Bolig og Miljø)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 07. mai 2022 14:42

Då Per Grieg sr kom til Os kommune med pengegåve, så dei kunne bygga galleri til kunstsamlinga hans, gjekk vegen vidare til ambisjonar om kulturhus som inkluderte både samling og scene.

Mobergsneset blei destinasjonen, og tomteseljar fekk også selja tomt til StorBergen. Tomta blei utvida på ei stor kaiflate på pælar, og i 2012, eitt år etter at Oseana opna, var det innflytting i Os Sjøfront.

Sameiet Sjøfronten Os består av 86 leilegheiter i 4 bygg.

Blokkene står på kaiflate på pælar. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Styreleiar frå start var Per Eide-Olsen. Eide-Olsen kom frå ti år som sals- og marknadsdirektør i Hurtigruten til pensjonisttilvære på bryggekanten i Os hamn.

– Det var ganske brutalt å bli styreleiar. Eg hadde ikkje venta at det skulle bli så mykje jobb med reklamasjonar, spesielt i samband med fuktig garasje, seier Per Eide-Olsen i eit intervju med OBOS sitt fagblad, Bolig og Miljø, i samband med at det no er ti år sidan han tok på seg vervet.

Møter med leverandørar og, i samband med vidare utbygging, møter med kommunen, gjorde at styreleiarvervet tilsvarte ei full stilling.

Os Sjøfront 2 kom seinare, med yttarlegare 40 leilegheiter.

Sjå bildeserie frå 2006-2016:

Bildeserie:

Oktober 2016: Dette var den siste selte av i alt 126 . (Faksimile, ossjofront.no)
Tor Inge Døsen jobba for Storbergen Boligbyggelag då han presenterte ideane 29/12-2006. (Foto: KVB)
Dei første skissene var inspirerte av Venezia.
Modell, desember 2006.
Frå reguleringsplanen februar 2008.
Før vedtaket i desember 2008: Naboar viste motstand. (Foto: KVB)
September 2009: Stein frå Oseana-tomta blei brukt til molo. (Foto: KVB)
Frå kran over Oseana og sjøfront-tomta. (Foto: KVB)
April 2010: Tidlegare Storbergen-sjef Anne Gine Hestethun etter salsmøte. (Foto: KVB)
I forkant, 21. mars, var det tomtevising. (Foto: KVB)
Høg aktivitet på tomta i desember 2010. (Foto: KVB)
Dei fire blokkene med 86 husvære står på desse pælane. (Foto: KVB)
Juli 2011: Pælane er på plass. (Foto: KVB)
Juli 2011: Blokkene reiste seg raskt på den nye kaiflata. (Foto: KVB)
14. august 2012 var det innflytting i dei første blokkene. (Foto: KVB)
I 2012 blei Os kai fornya. (Foto: KVB)
Innsida av moloen såg tidlegare sånn ut (august 2010). (Foto: KVB)
I 2012 tok Storbergen òg tak i Mobergsvikjo. (Foto: KVB)
Til sommaren 2012 sto Vikjo klar i ny drakt. (Foto: KVB)
Gjestebrygga utanfor Os Sjøfront, her i juni 2013. (Foto: KVB)
Byggestart for Os Sjøfront 2, oktober 2014. (Foto: KVB)
Oktober 2015. (Foto: KVB)
Oktober 2016: Dette var den siste selte av i alt 126 . (Faksimile, ossjofront.no)
Tor Inge Døsen jobba for Storbergen Boligbyggelag då han presenterte ideane 29/12-2006. (Foto: KVB)
1 av 22
Tor Inge Døsen jobba for Storbergen Boligbyggelag då han presenterte ideane 29/12-2006. (Foto: KVB)
Dei første skissene var inspirerte av Venezia.
Modell, desember 2006.
Frå reguleringsplanen februar 2008.
Før vedtaket i desember 2008: Naboar viste motstand. (Foto: KVB)
September 2009: Stein frå Oseana-tomta blei brukt til molo. (Foto: KVB)
Frå kran over Oseana og sjøfront-tomta. (Foto: KVB)
April 2010: Tidlegare Storbergen-sjef Anne Gine Hestethun etter salsmøte. (Foto: KVB)
I forkant, 21. mars, var det tomtevising. (Foto: KVB)
Høg aktivitet på tomta i desember 2010. (Foto: KVB)
Dei fire blokkene med 86 husvære står på desse pælane. (Foto: KVB)
Juli 2011: Pælane er på plass. (Foto: KVB)
Juli 2011: Blokkene reiste seg raskt på den nye kaiflata. (Foto: KVB)
14. august 2012 var det innflytting i dei første blokkene. (Foto: KVB)
I 2012 blei Os kai fornya. (Foto: KVB)
Innsida av moloen såg tidlegare sånn ut (august 2010). (Foto: KVB)
I 2012 tok Storbergen òg tak i Mobergsvikjo. (Foto: KVB)
Til sommaren 2012 sto Vikjo klar i ny drakt. (Foto: KVB)
Gjestebrygga utanfor Os Sjøfront, her i juni 2013. (Foto: KVB)
Byggestart for Os Sjøfront 2, oktober 2014. (Foto: KVB)
Oktober 2015. (Foto: KVB)
Oktober 2016: Dette var den siste selte av i alt 126 . (Faksimile, ossjofront.no)

StorBergen Boligbyggelag fusjonerte med OBOS i oktober 2014.

Midtsiden har fått samtykke til å gjengi delar av intervjuet. Nedst har vi også fått svar på våre eigne spørsmål om drifta, framtida og tankar om komande hotell i nabolaget.

Seinare har det vore rolegare dagar på sjøfronten, men Eide-Olsen og resten av styret har halde seg aktiv.

– Drift og vedlikehald har hatt høg prioritet. Vi har knytt til oss faste handverkarar, sånn at dei kjenner bygget.

Verdien på husværa har i høgaste grad halde seg oppe.

Då dei var nye kosta dei dyraste 7 millionar. Tidlegare i år blei ein av dei selt for 13,5 millionar kroner.

På øvste hjørne, ut mot fjorden, ligg framleis den dyraste bustaden i Os. No med ny pris. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Les ògSette ny prisrekord: «Det nye Måseskjæret» står på pæler

Styret har planar om ein stor bebuar-fest på 10-årsdagen i august.

– Styrevervet har vore givande, eg har lærd mykje. Men eg synest det er på tide å gi stafettpinnen til nokon andre,no, seier Eide-Olsen.

– Kva har vore dei viktigaste eksterne samarbeidspartnarane og dialogpartane til Os Sjøfront?

– Det var svært viktig å raskt få etablert ein god dialog med både kommune og naboar. Tor Inge Døsen hadde ei fortid som prosjektleiar i Stor-Bergen, og var ein nøkkelperson her. Via han fekk vi raskt en særs god kontakt med ordførar, først med Terje Søviknes og seinare med Marie Bruarøy.

Styrleiar gløymer aldri seansen då han sto saman med Søviknes og såg på området mellom Os Sjøfront og den nye moloen.

Os kommune kjøpte tomta av Bjørn Moberg i 2012. To år seinare byrjar det å sjå flott ut også mellom Os Sjøfront og Oseana. (Foto: KVB)
Les ògSiste strandsone-flekken tar form

– Korleis vil du ha det her? spurde Søviknes.

Han hadde med seg ein teiknar som lagde skisser etterkvart som forslaga og ønska kom.

Dermed blei det ein fin, liten park på plassen.

(Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Per er også glad for det gode samarbeidet med Oseana.

– Det første Ole Tobias Lindeberg gjorde då han overtok som direktør, var å kontakta oss. Vi er like begeistra for ekteparet Mjelstad, som driv restauranten!

Statsraad Lehmkuhl har fleire gongar lagt til kai på Sjøfronten. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

– Kven har vore dine viktigaste «kollegaer» i styret?

– Det er sjølvsagt vanskeleg å trekka fram nokre enkeltpersonar, mange dyktige har vore innom desse ti åra, alle med ulik kompetanse og kapasitet. Skal eg nemna nokon, må det vera Oluf Hessen. Han har sete i styret lengre enn dei fleste, og har ein finger med i det meste.

– Korleis har sameiget sett på aktivitetar som bryggedans, Statsraad Lehmkuhl-ankomst, feststemte på veg til og frå Oseana og, no sist, moteshow?

– Det gode samarbeidet med kommunen er allereie nemnt, og det dekker absolutt arrangement som det du spør om. Vi ønskjer aktivitetar velkomne, og då helst i organiserte formar, som då Madam Ane nyleghadde moteshow her. Det var så kjekt initiativ at vi faktisk brukte annonsekroner p å spreia den glade bodskapen!

Les ògFylte sjøfront-brygga med vårstemning

– Det blir jobba med å bygga hotell på nabotomta. Kva fordeler og utfordringar trur du det vil ta med seg, og kva vil styret legga vekt på i dialog med kommune og utbyggar i prosessen vidare?

– Det er spennande planar, dette, og på mange måtar godt at arbeidet har kome eit steg vidare. Vi håper utbyggar får jobba fram eit løysingsforslag i fred, utan ttarlegare krav og føringer frå kommunen.

Eide-Olsen seier det er minst tre faktorar styret i Sjøfronten vil vera spesielt opptatte av:

  • Tilkomst forbi Sjøfront 2, som er trafikkfarleg slik den er i dag.
  • Parkeringskapasitet både for gjestar og bebuarar.
  • At miljøgata langs blokkene blir verande bilfri.

– Dette siste har vi jobba for i mange år, og føler at vi etterkvart har lykkast. Men det var ein kamp.

Som ein kuriositet fortel den tidlegare Hurtigruten-leiaren at kommunen ikkje er den einaste som har tenkt i retning varme senger i nabolaget.

– Eg fekk utgreidd sjansen for å legga ei Hurtigrute i vinteropplag ved den gamle moloen. Ideen var at skipet skulle tena som hotell for konferansar på Oseana. Alle var einige i at ideen var god, men kostnadane til utbetring av den gamle moloen blei for høge. Det er snd, men no ligg vi an til å få eit permanent hotell i staden, og det er bra!

– Kva eigenskapar bør vedkomande ha, som tar over etter deg?

– Det er vanskeleg for meg å uttala meg om, einkvar styreleiar vil ha sin eigen stil. Min måte å jobba på er kanskje gått ut på dato.

– Sidan sameiget ikkje har eigen vaktmeister, finn eg stor glede i å prøva å vera til hjelp for naboane, 24-7 om du vil. Og så prøver eg å gjera dette utan å bli ein «Narvestad», seier Per Eide-Olsen og ler.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.