Meining | 14. okt. 2023

Tillit, åpenhet og ansvarlighet: Kontrollutvalget i Bjørnafjorden

KRONIKK: Vi har ikke vært redd for å grave dypt når det har vært nødvendig.

Tillit, åpenhet og ansvarlighet: Kontrollutvalget i Bjørnafjorden
Thorstein Skårnes (Frp). Her i kommunestyret 15. juni i år. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 14. okt. 2023 07:29

Vi har nådd slutten av en valgperiode, og det er på tide å se tilbake på arbeidet som har blitt utført av Bjørnafjorden kommunes kontrollutvalg. Dette organet spiller en avgjørende rolle i å sikre at vår kommune fungerer på en måte som er ansvarlig og transparent.

Magne Djuvik har vært leder for dette utvalget, helt fram til han flyttet til Drammen like før valget i september, og jeg har bare tatt over ledervervet i en kort periode like før valgperioden var over.

Jeg vil først og fremst bruke anledningen til å takke Djuvik for hans innsats som leder gjennom perioden, og det gode arbeidet som hele kontrollutvalget har utført.

Magne Djuvik i kommunestyret i mai. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Magne Djuvik i kommunestyret i mai. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Kontrollutvalget skal være et upolitisk organ, selv om vi er politikere, som kontrollerer både politiske avgjørelser og administrasjonens arbeid.

Eierskapskontroll er en av våre hovedoppgaver, og det innebærer å vurdere hvordan kommunens eierskap i ulike selskaper og organisasjoner blir forvaltet. Dette sikrer at de midlene som er investert på vegne av innbyggerne, brukes på en måte som gir mest mulig verdi til fellesskapet.

Vi har også vært nøye med å følge opp regnskapene til kommunale foretak som Os Idrettspark og Oseana Kunst og Kultursenter. Dette er viktige kultur- og fritidsinstitusjoner i vår kommune, og vi har sørget for at deres økonomiske styring er i samsvar med gjeldende regelverk.

Kontroll av kommunens egne regnskaper har vært en prioritert oppgave. Å sikre at skattebetalernes penger blir riktig forvaltet, er avgjørende for vår kommunes bærekraftige utvikling.

Vi har ikke vært redd for å grave dypt når det har vært nødvendig.

Gjennomganger av overskridelser ved OHARA og undersøkelser av mulige lovbrudd hos NAV og barnevernstjenestene er eksempler på hvordan vi har søkt å kaste lys over saker som kan påvirke innbyggernes velferd.

Begge rapportene førte til forbedringspunkter for kommunene.

Kontrollutvalget kjørte også en forvaltningsrapport på praksis om like tjenester for å sikre at alle innbyggere i Bjørnafjorden kommune får likeverdige tjenester og muligheter.

Vårt utvalg har fulgt opp store prosjekter, inkludert midler til prosjektering av broen over Fusafjorden, status på vann og avløp, kommunale bygg og oppfølging av dette.

Saker som berører innbyggerne direkte har også vært på vår radar.

Vi har behandlet innbyggerhenvendelser og sett på klager knyttet til byggesaksbehandling, og vi har ønsket å sikre at alle blir behandlet rettferdig.

Beredskap og krisehåndtering har fått spesiell oppmerksomhet i lys av pandemien, og vi har sett nøye på hvordan vår kommune har håndtert utfordringene.

Påtroppande varaordførar Marie Lunde Bruarøy saman med komande ordførar Terje Søviknes. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Les ògUtvala: Har blitt einige om leiarverva

Skolemiljø og læringsmiljø er selvfølgelig av stor betydning, og vi har fulgt opp at våre barn og unge har de beste forholdene for sin utvikling. Vi har tatt på alvor innbyggernes bekymringer og klager og jobbet for å forbedre tjenestene og kommunens praksis.

Kontrollutvalgets oppgave er å sikre at våre skattepenger brukes ansvarlig, at tjenestene fungerer som de skal, og at beslutningene som tas, er transparente og i beste interesse for fellesskapet.

Vår innsats er en del av den grundige granskningen som sikrer at Bjørnafjorden kommune er en flott og bærekraftig kommune for oss alle.

Som leder for kontrollutvalget, har det vært en ære å representere innbyggerne i Bjørnafjorden. Vi har et sterkt samfunn, og sammen kan vi fortsette å bygge en kommune som vi alle kan være stolte av.

Takk for tilliten og støtten i løpet av denne valgperioden!

Med vennlig hilsen
Thorstein Skårnes
Leder for Kontrollutvalget
Bjørnafjorden kommune

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.