Meining | 02. sep. 2023

Useriøst av ordføreren!

DEBATT: Jeg krever at ordføreren, den eneste fulltidslønnede politikeren, gjør det bedre enn dette.

Useriøst av ordføreren!
Roger Hoel. (Foto: privat)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 02. sep. 2023 07:11

«Eg trudde det var mogleg å halde eit visst nivå av seriøsitet i eit kommunestyremøte», for å benytte ordføraren sine egne begrep.

Vi folkevalgte bruker mye fritid på å forberede oss til kommunestyremøtene.

Når ordføraren ikke har forberedt seg til møte, og ikke har fått med seg skriftlige spørsmål, innsendt på korrekt vis i politikarportalen (vårt dataverktøy) som alle folkevalgte har tilgang til, så blir jeg provosert.

Tidsfristen for innsending av spørsmål er to arbeidsdager. Når et spørsmål er innsendt mer enn fire arbeidsdager før møtet, og ordføraren i sine forberedelser til et møte hun skal lede, ikke har fått dette, med seg begynner jeg å tvile.

Har hun bommet på flere saker?

Jeg krever at ordføreren, den eneste fulltidslønnede politikeren, gjør det bedre enn dette.

Spørsmålet som ble stilt, er absolutt tidsaktuelt, det har også vært førstesideoppslag i flere av landets største aviser de siste dagene, i tillegg til leserinnlegg i våre lokalaviser.

Følgende spørsmål var sendt inn godt innen tidsfristen:

Spørsmål til ordføreren om kraftpriser på begge sider av fjorden i vår kommune - v/Roger Hoel, Høgre

To spørsmål som går på strøm- og kraftleveranse:

1. Vi kan ikke akseptere at vår kommune er splittet i to prisområder for strøm slik det er i dag, at strømmen er dyrere i øst, «gamle Fusa kommune», enn i vest, «gamle Os kommune», er direkte galt, og det vil ikke bidra til hverken tilflytting eller næringsetablering i vår østlige del av kommunen. Når dette spørsmål ble skrevet, søndag 27/8, var strømprisen i vest 20,7 øre mens den i øst er 109,73. En prisforskjell på nær 90 øre pr kw/t. Har ordføreren foretatt seg noe opp i mot dagens regjering for å samle kommunen i et felles prisområde, og ikke delt mellom prisområde vest og sør slik som i dag?

2. For å sikre et godt energimarked i vår kommune i fremtiden, med lave stabile priser for næringsliv- og husstander, har jeg et tilleggsspørsmål. Har ordføreren fulgt opp vedtak, fattet i kommunestyret i mai, som sier at kommunen etablerer kontakt med kjernekraftnæringen for å få vurdert dette i vår region? og hva er status i dag?

Etter fumlende forsøk kom svaret:

Avdøde varaordfører Mikal Legland hadde jobbet mye med dette opp i mot Oslo, mens verken ordfører eller kommunedirektør hadde gjort noe for å følge opp vedtaket om å etablere kontakt med kjernekraftnæringen slik mange andre kommuner har gjort.

Det koster kun en telefon eller et brev, men prosessen må påbegynnes.

Grunnen til at jeg nå er ekstra provosert, er at et annet vedtak jeg fikk gjennomslag for i kommunestyret på januarmøtet ikke ble fulgt opp og iverksatt.

Dette gjaldt å søke departementet om midler slit at ungdom kunne få delta på sjarkfiske under kyndig veiledning av erfarne fiskere. Og på den måten både få prøve seg i fiskeryrket hvor vi trenger rekruttering, og samtidig tjene seg litt penger ved salg av fisk.

Alle kommuner som søkte, fikk innvilget penger til dette formålet, og Bjørnafjorden kommune leverte ikke søknad om disse midlene.

Med denne erfaringen, må vi passe på at vedtak som er fattet blir fulgt opp, det burde jo skje automatisk, og etter mitt syn er ordførerens rolle i sitt daglige virke, å sørge for at alle vedtak blir iverksatt av kommunedirektøren. Hun er bindeleddet mellom administrajonen og politikerne.

Høyre sitt syn er at summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede! Og strømprisene med soneinndelingen slik vi har den i dag, splitter kommunen i to.

Fusa-siden ligger i prisområde 2, og har i skrivende stund en strømpris på 145,82 øre, mens på Os ligger i prisområde 3, her er prisen på 42,75 øre.

Dette holder ikke, vi må alle påvirke sentrale politikere til å ordne opp. Vår kommune kan ikke ha slike store forskjeller, det er rett og slett ikke rettferdig.

Skal vi motivere næringsliv- og familier til å bosette seg i Fusa-delen av kommunen, kan vi ikke ha slike forskjeller innenfor egne kommunegrenser slik situasjonen er i dag. Vi må se fremover, og finne løsninger, og da mener jeg ikke strømstøtte.

Ordføreren (AP) kan påvirke regjeringen (AP) og det forventer jeg!

Det har vært stille om dette fra ordøreren sin side det siste året!

Roger Hoel
4. kandidat, Høgre

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.