Kultur | 23. okt. 2013

– Alt har ein ende

Då er det definitivt. Årsmøtet i Osøren Blues og Jazzfestival vedtok å legga ned organisasjonen. Sviktande inntekter dei tre siste åra er årsaka.

Tore Lekve har for siste gong presentert programmet for Osøren Blues- og Jazzfestival. Her frå programsleppet i 2012 (foto: Andris Hamre)
Andris Hamreonsdag 23. okt. 2013 07:59

Onsdag morgon blei det kjent at det er definitivt slutt for Osøren Blues og Jazzfestival etter at årsmøtet i førre veke vedtok å legga ned festivalen og organisasjonen.

– Hovudgrunnen er sviktande inntekter dei tre siste åra.

– Det at vi mista salet av drikke rundt festivalen gjorde samstundes at vi mista den bufferen dette gav oss.

– Det var desse inntektene som at vi fram til for tre år sidan gjekk med eit overskot, og som gav oss grunnlaget for å førebu kommande festivalar, forklarar Tore Lekve.

Festivalen har ingen aktiva, men eit lite underskot vil verta søkt løyst i samarbeid med Os Kulturutvikling.

Publikum svikta

Lekve vil ikkje skulda på Oseana og dei tilsette der, men legg ikkje skjul på at kulturhuset ikkje svarte til forventingane.

– Her har kostnadane til kvalitetsartistar ikkje stått i samsvar med publikumoppmøtet. Huset krev fleire publikumarar og det fekk vi ikkje.

– Årets festival var den med lågast publikumoppslutning, fortel Lekve.

Tek sjølvkritikk

Samstundes som Oseana som hus krevde fleire publikumarar, så tek festivalleiinga sjølvkritikk på at dei ikkje traff på artistane.

– Vi hadde nok større forhåpningar til enkelte artister enn resultatet og inntektene tilsa.

– Samstundes såg vi ein nedgang i besøka på nokre av festivalkrusa.

– VI må berre ta sjølvkritikk på at vi ikkje traff med artistane.

Takkar støttespelarane

Etter 15 år som ein viktig bidragsyter til kulturlivet i Osbygdo vedgår Lekve at det er trist å leggja ned festivalen.

– Alt har ein ende. Årsmøtet fann det rett å legga inn årane. Det var ikkje rett å driva på kreditorane sine rekninger.

– Vi må få takka alle dei trufaste støttespelarane vi har hatt gjennom dei 15 åra festivalen har vore, seier Lekve.

– Ein spesiell takk går til Grieg Foundation, Os kommune, Alutec, H-Vinduet Magnor, Skaathun Bilverksted og Peppes med fleire, som alle har bidrege økonomisk.

– Ein stor takk går òg til alle dei frivillige som har stilt opp år etter år. Uten dei hadde det ikkje vore mogleg å gjennomføra festivalane.

Still got the blues

Heilt slut på dei blå tonane frå scena på Peppes er det ikkje.

– Fredag speler Buzz of Touble på Peppes. Dette var eit arrangement som vi i utgangspunktet skulle vera med på, men som vi naturleg nok ikkje lenger har noko med å gjera.

– Eg tykkjer det er sporty av Peppes å stilla opp som arrangør no når vi legg ned og håpar det stiller mykje folk på haustblues fredag.

– Eg har òg lyst til å ønskje folka bak Osfest all lykke til, så håpar eg berre osingane skjønner at det er krefter i bygda som vil få ting til.

– Då må vi kjenne vår besøkelsestid og stilla opp, avsluttar Tore Lekve.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.