Brann og beredskap | 15. apr. 2022

Forbod frå i dag: Kva er unntaka?

Kva bål er lov frå i dag - og kva båltypar bør de læra deg?

Forbod frå i dag: Kva er unntaka?
Heile sommarhalvåret er det bålforbod, men nokre stadar kan du likevel fyra i. (Foto: Gard Eirik Arneberg)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 15. apr. 2022 06:35

Frå i dag, i inngangen på ei solrik påskehelg, og fram til 15. september er det forbode å tenna bål.

Om du vil tenna bål må du først søka om godkjenning frå Bjørnafjorden brann og redning.

– Regelen gjeld over heile landet, men har nokre unntak. Du kan gjera opp eld om det er tydeleg at bålet ikkje utgjer fare for brann, seier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Her er nokre unntak frå bålforbodet:

  • Brenning av hageavfall
  • Sankthans-bål
  • Grilling

Eit bål som brenn i seks timar

Når du først skal laga bål, lager du bålet på same måte kvar gong? Litt tynne kvistar i botnen, lett ved oppå og stadig påfyll?

Har du høyrd om reflektorbål, stjernebål eller bålet som brenn i seks timar utan påfyll; pagodebål?

Pagodebål eignar seg dessutan å tenna i snø eller på anna vått underlag, og set mindre spor i naturen.

Alle treng ikkje ringa brannvesenet

– Sjølv om forbodet har desse unntaka, så får vi ein del telefonar, sa leiar for forebyggande aktivitet i Bjørnafjorden brann og redning, Espen Storum, til Midtsiden i april i fjor.

Om du for eksempel lager bål i snø eller i svært vått terreng - er det lov - men framleis og alltid på ditt ansvar.

Du kan brenna hageavfall i hagen din heile året, med unntak av i totalforbodsperiodar med stor brannfare.

Men du skal visa omsyn til naboar, og du må hugsa at det er ulovleg å brenna søppel og spesialavfall, som til dømes byggematerialar, plast og store mengder papp.

Sankthans-bål treng du ikkje søkja om, men du må ha lov hos grunneigar, om eigedomen er privat.

Under det generelle bålforbodet er det lov til å grilla i eigen hage, i parkar og ved sjøen, så sant du har trygg avstand frå vegetasjon.

Du kan òg bruka grill- og bål- plassar som er tilrettelagde av kommunen.

Nokre råd:

  • Bålet må ha god avstand til bygningar, vegetasjon og brennbart materiale.
  • Du må ta omsyn til vind, og ha rikeleg med sløkkevatn tilgjengeleg
  • Ein ansvarleg vaksen må vere til stades
  • Det er ikkje lov å brenna søppel eller spesialavfall, som til dømes trykkimpregnerte materialar.

Kommunen og brannvesenet har laga sin eigen rettleiar for bålbrenning. På kommunen si heimeside finn du meir informasjon.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.