Næringsliv | 22. jan. 2022

– Det handlar ikkje om utfordringane, men om håpet

Riddar Hans Bjørn Bakketeig har skulane med seg vidare i nytt Moldova-prosjekt.

– Det handlar ikkje om utfordringane, men om håpet
Hans Bjørn Bakke under eit av fleire foredrag om «I care Norway» på Os VGS. (Foto: Ørjan Håland)
Ørjan Håland
Ørjan Hålandlørdag 22. jan. 2022 08:19

Denne veka har Hans Bjørn Bakketeig vore på rundtur til dei vidaregåande skulane i Bjørnafjorden.

Her har han med sterke historiar fortalt om sitt prosjekt for syn og synsskadde i Moldova.

Med rundt 30 foredrag, klasse for klasse, for dei vidaregåande skulane i Bjørnafjorden denne veka, er Hans Bjørn Bakketeig strålande fornøyd.

– Det er altså så utruleg kjekt å reisa rundt og helsa på og prata med ungdomen, seier den prisløna optikaren.

Ridder Hans Bjørn Bakketeig saman med ordførar Marie Bruarøy og leiar av ordenkanseliet Sigvald Hauge (foto: Andris Hamre)
Les ògRiddar Hans Bjørn Bakketeig

Bakketeig kunne fortelja om born med veldig svake synsskadar som blir sendt vekk på blindeskular. Der eit brillepar med styrkeforhold på berre minus 3 har vore nok til at dei har kunna gått på vanlege skular.

– Det har vore blindeskular med 150 elevar, der etter at vi har vore innom og hjelpt til, så har kring halvparten av dei endt opp på vanlege skular, fortel Bakketeig.

Nytt prosjekt

Sjølv om han ikkje lenger er ein del av «Hjelp Moldova», er Bakketeig klar for nye oppdrag i det vanskelegstilte landet, men no med sitt nye prosjekt «I care Norway».

– Hovudgrunnen til at eg ikkje er ein del av «Hjelp Moldova» er at vi tenkte litt ulikt, hadde litt forskjellig profil og hadde litt for ulike tankar om kva vi ville gjera framover, fortel Bakketeig.

Med seg har han framleis godvilje frå skulane i heimkommunen, som i ei årrekkje både har samla inn pengar og, i fleire tilfelle, sendt elevar og lærarar på tur til Moldova for å sjå forholda.

Delegasjonen som skal til Moldova med elevar og lærarar frå Os gymnas, Os vidaregåande skule og Langhaugen vidaregåande skule (foto: Kari Marie Austevoll Lyssand)
Les ògNy delegasjon til Moldova

– Eg er veldig glad for at skulane ville vera med meg vidare.

– Dei har vore ein stor pådrivar til at vi starta opp «I Care Norway», og at vi skulle finna på noko nytt.

Kva er nytt?

Bakketeig fortel at det ikkje er stor forskjell på det dei no startar opp, samanlikna med det tidligare prosjektet.

– Vi kjem til å ha hovudfokus på syn og synshjelp.

– Det viktigaste for oss er å oppretthalda god kompetanseheving og sørga for tilførsel av naudsynt utstyr.

Hans Bjørn Bakketeig under sitt arbeid i Moldova.
Hans Bjørn Bakketeig under sitt arbeid i Moldova.

Pengane må fram

Det er nok fleire som lurar på kor mykje pengar som faktisk når fram til slike prosjekt, og Bakketeig er tydeleg på at det er utfordringar på vegen.

– Pengane går sjølvsagt til ein del utstyr og reise, men vi ønskjer at pengane skal rettast mest mogleg mot hjelp til enkeltindividet.

– Korrupsjon er eit stort problem i Moldova, og det kostar også pengar å vera til stades, for å sørga for at pengane når fram til det dei skal, seier Bakketeig.

– No er det avgjerande at vi får støttespelarar, både private og offentlege, til å bidra på best mogleg måte. Det er avgjerande at vi får tilstrekkeleg med økonomi på plass.

Dei beste støttespelarane

Skulane i Bjørnafjorden er i dag den viktigaste bidragsytaren. Dei samlar inn rundt 350.000 kroner årleg.

– Dette er heilt fantastisk! På sikt kjem vi også til å prøva å nå ut til fleire skular på Vestlandet.

– No ønskjer vi sjølvsagt å få studieturane i gang igjen. Det er noko som har vore veldig kjekt og viktig for alle partar. Men sjølvsagt noko som ikkje har vore mogleg å få til under pandemien.

Sterke studeieturar

Tidlegare har Bakketeig hatt med seg grupper på 13 elevar og lærarar på tur til Moldova. Dette er noko Bakketeig verkeleg har sett nytte av, og som han håpar pandemien ikkje lenger set ein stoppar for.

– Her får dei oppleva dei ulike prosjekta, sett behandlingssentera, møta dei som treng og får hjelp på tett hald. Dei får oppleva infrastruktur i eit fattig land og korleis folk bur.

– Det viktigaste er ikkje å visa alt det vanskelege, men å visa dei håpet.

Erfaringane frå tidlegare studieturar visar at ungdomen blir prega av inntrykka.

– Det var ein gong ei mor som kontakta meg etter at sonen var komen heim att frå Moldova. Ho sa at ho sendte avgarde ein gutunge og fekk tilbake ein mann, humrar Bakketeig.

Frir til næringslivet

Bakketeig kan ikkje uttrykka nok kor takksam han er for den enorme jobben som skulane gjer.

Men han er også open om at det sjølvsagt er behov for meir stønad.

– Det er sjølvsagt mogleg for alle å vera med å bidra inn mot dette prosjektet. Og eg vil oppfordra alle som kunne tenkja seg å bidra til å ta kontakt med oss, avsluttar Bakketeig.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.